Synoniemen

Multiplate

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Afspraak met labo vereist

Monsterverzending intramuros

Niet verzenden via buizentransport.
Monster moet zo snel mogelijk (binnen 60 minuten) na afname op labo aankomen en dit tussen 8 u en 16 u.

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: hirudine volbloed; staal na afname onmiddellijk naar labo versturen; staal dient zo snel mogelijk (binnen 60 minuten) na afname toe te komen op labo.
Minimum staalvolume: afhankelijk van het aantal in te zetten agonisten 1 tot 2 tubes
Verzendingscondities: kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 uren

Beproevingsmethode

Impedantie aggregometrie op volbloed (Multiplate)(Roche)

Referentiewaarden

Klinische relevantie

Studie van in vitro aggregatie van bloedplaatjes. Kan afwijkend zijn bij stoornissen der primaire hemostase. Opvolging anti-aggregantia.

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

De test wordt niet uitgevoerd indien de trombocyten < 100.10E9/L.​

 

 

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes