Synoniemen

AV

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Extern Labo

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

nee

Beproevingsmethode

uitgevoerd door AML https://www.aml-lab.be/

Referentiewaarden

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

Opmerking

Ook sneltest mogelijk op vloeibare stoelgang (enkel voor adenovirus type 40-41). Ook viruskweek mogelijk op specifieke monsters (vb. respiratoire monsters) in overleg met klinisch bioloog.

Verantwoordelijke