Synoniemen

Adenosine Deaminase Deficiëntie/Ado-dAdo/ SCID

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels

Monsterverzending intramuros

Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros

​Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 weken

Analysetijd in urgentie

1 dag

Beproevingsmethode

​Tandem Massa Spectrometrie (MS/MS)

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

Deze methode is geschikt voor de gerichte analyse van Ado en dAdo op bloedvlekken. Deze analyse verschaft informatie over concentratieprofielen, wat helpt in de opsporing van Adenosine Deaminase (ADA) Deficiëntie en Severe Combined Immunodeficiëntie (SCID).

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke