Synoniemen

anti-ADAMTS-13
ADAMTS-13 auto-antistoffen
neutraliserende antilichamen
TTP

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Bloedafname voor start behandeling.

Monsterverzending extramuros

Monster centrifugeren binnen 1u na afname.

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1.5 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

maandelijks

Beproevingsmethode

Bethesda-gebaseerde methode met Technozyme ADAMTS-13 Activity kit

Referentiewaarden

cut off voor positiviteit: > 0.3BU

Klinische relevantie

Aantonen van anti-ADAMTS-13 antilichamen bij patiënten met de diagnose van TTP.

Wordt enkel uitgevoerd indien de ADAMTS-13 activiteit van de patiënt < 0.30 IU/ml/30%.

Test omvat ook

Reflex testing

Wordt enkel uitgevoerd indien de ADAMTS-13 activiteit van de patiënt < 0.30 IU/ml/30%

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes