Synoniemen

von willebrand factor (VWF) cleaving protease

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

Monster onmiddelijk centrifugeren binnen 1 uur

Patiëntvoorbereiding

bloedafname voor start behandeling

Monsterverzending extramuros

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1.5 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Uitvoering In Urgentie Extra

Dringende analyse enkel indien klinisch relevant. Enkel op weekdagen.

Analysetijd in urgentie

24 uur

Beproevingsmethode

Hemosil ADAMTS13 activiteit kit (Acustar)

Referentiewaarden

61-131%

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke

Marie-Berthe Maes