Synoniemen

14-3-3-proteïne
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (ddCJD)
Snel progressieve dementie (RPD)

Aanvraagformulier

Matrix

CSV

Afnamerecipiënt

1,5 mL polypropyleen (PP) Low Bind (LoB) tube

Monsterverzending extramuros

geschikt staaltype voor analyse: CSV
minimum staalvolume: min. 2 mL 
bewaarcondities: < 48u: kamertemperatuur; < 7 dagen: 2-8°C; > 7 dagen: -20°C
verzendingscondities: < 48u: kamertemperatuur; < 7 dagen: 2-8°C; > 7 dagen: -20°C

Uitvoerende afdeling

NRC-RPD Consortium

Uitvoerfrequentie

wekelijks

Analysetijd

2 dagen

Beproevingsmethode

Immunoblot

Reflex testing

RT-QuIC wordt uitgevoerd indien 14-3-3-eiwit verhoogd of indien voldaan aan de diagnostische criteria voor ‘possible CJD' volgens WHO/ECDC.

Aanrekening onder RIZIV

Neen, deze analyse wordt aangerekend in het kader van de NRC-activiteiten.

Opmerking

Staalontvangst en rapportering: Labo Klinische Biologie

Analyse en duiding: Labo Neurologie - Neurobiobank IBB (UA)

Verantwoordelijke