Synoniemen

HACEK
Endocarditis
Bloedkweek

Aanvraagformulier

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Patiëntvoorbereiding

Zie bijlage

Patiëntvoorbereiding bijlage

Monsterverzending intramuros

Staal onmiddellijk na afname naar labo versturen, maximum 4 uur op kamertemperatuur te bewaren. Nooit in de koelkast bewaren.

Uitvoerende afdeling

Uitvoerfrequentie

dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

nee

Analysetijd

< 6 dagen

Beproevingsmethode

CO2 productie door aërobe en anaërobe kiemen wordt continu, colorimetrisch gemeten door hemocultuurtoestel. Uitvoeren van rechtstreeks microscopisch onderzoek en Gramkleuring en/of auraminekleuring op verdachte flessen. Kweek met identificatie van gekweekte kiemen en antibiogram(men) indien nuttig.

Referentiewaarden

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

549010 549021 (aërobe kweek) / 549032 549043 (anaërobe kweek)

Verantwoordelijke