Synoniemen

bloedgroep
definitieve bloedgroep
ABO D bloedgroep
Rhesus D bloedgroep
Rhesus D factor
Resus factor

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Hematologie en Hemostase

Uitvoerfrequentie

24 op 24 uur

Analysetijd

4 uur

Analysetijd in urgentie

0.5 tot 1 uur

Beproevingsmethode

kolomagglutinatie methode met automaat (IH 1000) of manuele bepaling met dezelfde reagentia met toestel aflezing (Banjo)​

Aanrekening onder RIZIV

ja

RIZIV Nomenclatuur

ja

Opmerking

1. een ABO bloedgroep wordt als definitief beschouwd indien de bepaling 2 maal werd uitgevoerd op 2 verschillende en onafhankelijk van elkaar afgenomen monsters en de resultaten van beide bepalingen concordant zijn.

2. Omwille van ontwikkeling van bloedgroepantigenen en natuurlijke antistoffen bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 180 dagen)is een bloedgroepbepaling in deze leeftijdscategorie te beschouwen als tijdelijk. Definitieve bloedgroepbepaling is dan op latere leeftijd te herhalen. ​

Verantwoordelijke

Jan Van den Bossche