Synoniemen

Smith-Lemli-Opitz syndroom
SLO syndroom
SLOS
RSH syndroom
7 dehydrocholesterol reducatse deficiëntie

Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

2-wekelijks

Beproevingsmethode

GC/MS

Klinische relevantie

​Het Smith Lemli Opitz syndroom is een autosomaal recessieve aandoening. Door een afwijking in het DHCR7 gen onstaat er een 7 dehydro cholesterol reductase deficiëntie. Dit enzym is betrokken bij de cholesterol biosynthese. Door de opstapeling van het toxisch metaboliet 7 dehydrocholesterol en verlaagd cholesterol onstaan er ernstige ontwikkelingsstoornissen in utero. Microcephalie, mentale retardatie, de longen, het hart, de genetaliën, de ledematen en het gelaat.

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

543071/543082/B3000

Verantwoordelijke