SiteactiesDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)Menu Openen Omhoog
Aanmelden
Labogids Klinische biologie
Weergave: 
      Items Laatst gewijzigd

  Documentbibliotheken

Afbeeldingen Afbeeldingen  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van afbeeldingen die op pagina's op deze site worden gebruikt.  1 8 jaar geleden
Afbeeldingen van siteverzameling Afbeeldingen van siteverzameling  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiebronnenfunctie voor het opslaan van afbeeldingen die overal in de siteverzameling worden gebruikt.  2 9 jaar geleden
Documenten Documenten  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van documenten die op pagina's op deze site worden gebruikt.  5 4 maanden geleden
Documenten van siteverzameling Documenten van siteverzameling  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiebronnenfunctie voor het opslaan van documenten die overal in de siteverzameling worden gebruikt.  0 9 jaar geleden
Downloads Downloads    56 3 weken geleden
Formuliersjablonen Formuliersjablonen  De bibliotheek bevat formuliersjablonen die door de beheerder zijn goedgekeurd en die voor deze siteverzameling zijn geactiveerd.  0 9 jaar geleden
Pagina's Pagina's  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van pagina's die op deze site worden gemaakt.  33 3 weken geleden
Referentiewaarden Referentiewaarden    33 5 weken geleden
Sitepagina's Sitepagina's  Met deze bibliotheek kunt u pagina's op deze site maken en opslaan.  0 5 jaar geleden
Toepassingsgebieden Toepassingsgebieden    5 9 jaar geleden

  Afbeeldingsbibliotheken

Er zijn geen afbeeldingsbibliotheken.

  Lijsten

Activiteiten Activiteiten    3 9 jaar geleden
Footerlinks Footerlinks  Footerlinks  30 2 maanden geleden
Headerlinks Headerlinks  Headerlinks  1 13 jaar geleden
Herbruikbare inhoud Herbruikbare inhoud  Items in deze lijst bevatten HTML- of tekstinhoud die kan worden ingevoegd in webpagina's. Als automatisch bijwerken is geselecteerd voor een item, wordt de inhoud ingevoegd als een alleen-lezen verwijzing, en wordt de inhoud bijgewerkt als het item wordt gewijzigd. Als automatisch bijwerken niet is geselecteerd, wordt de inhoud als een kopie ingevoegd op de webpagina, en wordt de inhoud niet bijgewerkt als het item wordt gewijzigd.  5 9 jaar geleden
Inhouds- en structuurrapporten Inhouds- en structuurrapporten  Gebruik de rapportenlijst voor het aanpassen van de query's in de weergaven van het onderdeel Site-inhoud en -structuur  7 9 jaar geleden
PaginaLinkIntramuros PaginaLinkIntramuros    2 5 jaar geleden
PaginaLinks PaginaLinks  PaginaLinks  5 6 jaar geleden
PaginaLinksBloedafname PaginaLinksBloedafname    4 13 jaar geleden
PaginaLinksCertificaten PaginaLinksCertificaten    6 12 jaar geleden
PendingWorkflows PendingWorkflows    1 3 jaar geleden
PendingWorkflowsContacts PendingWorkflowsContacts    3 3 jaar geleden
Werkstroomtaken Werkstroomtaken  Deze systeembibliotheek is gemaakt met de publicatiefunctie voor het opslaan van werkstroomtaken die op deze site worden gemaakt.  0 5 jaar geleden

  Discussieborden

Er zijn geen discussieborden.

  Enquêtes

Er zijn geen enquêtes.

  Sites en werkruimten

SharePoint-site Contacteer ons  4 jaar geleden
SharePoint-site LabogidsData  3 weken geleden
SharePoint-site Nieuwsbrief  2 weken geleden

  Prullenbak

Prullenbak Prullenbak  Gebruik deze pagina als u items wilt herstellen die u van deze site hebt verwijderd of als u verwijderde items definitief wilt verwijderen. 0