Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


BCPE en VRE screening (rectale wissers)
BCultuur (CSV, peritoneaal vocht, tips katheter) (CSV,vocht, divers: vochten, huid, biopt, lichaamsvreemd materiaal etc.)
Cultuur (etter, wonde, biopt, vocht,..) (biopt,vocht,weefsel, wonden, etter, abces, klier)
BCultuur van genitale monsters (vagina, vulva, urethra, cervix) of sperma (inclusief gonokokken) (gynaecologische/ andrologische monsters)
Cultuur van respiratoire monsters (respiratoir monster)
BGroep B streptokokken cultuur (gynaecologische monsters)
BMRSA screening (wissers (KNAL))
BParasieten (faeces)
BParasieten (urinestaal, vagina, cervix, urethra)
BPCR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae. Test geaccrediteerd voor C. trachomatis en N. gonorrhoeae wissers en urine. (urinestaal,oculair monster, Oculaire of genitale wisser. Wisser: eSwab (Copan) in bijbehorend medium. )
BPCR Chlamydophila pneumoniae (respiratoir monster,biopt, Test geaccrediteerd voor keelwissers, nasopharynx aspiraten en BALs.)
PCR congenitale CMV (Speeksel, Urine en Guthriekaartjes) (bloed,speeksel,urinestaal, Speeksel (wisser in UTM) en NFA. Bloedspot op Guthriekaartje)
PCR COVID-19 (respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger)
PCR Influenza A/B (respiratoir monster)
PCR Influenza A/B POCT (respiratoir monster)
BPCR Macrolide resistentie bij M. pneumoniae (Ref. centrum) (BAL,CSV,respiratoir monster, enkel indien Mycoplasma pneumoniae PCR positief monster met een Ct<35)
PCR Mycoplasma genitalium (urinestaal, genitale wisser)
PCR Mycoplasma/Ureaplasma (urinestaal, genitale wisser)
BPCR respiratoir panel (Ref. Centrum) (BAL,respiratoir monster, (geen visceuze monsters zoals ETA en bronchusaspiraat))
PCR RSV (respiratoir monster,biopt)
PCR Streptococcus pneumoniae (CSV,respiratoir monster,biopt)
PCR Trichomonas vaginalis (urinestaal, genitale wisser)
BPCR varicella zoster (CSV,oculair monster, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, oculaire wissers, neus- en keelwissers. Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) of wisser in VTM. Lumbaal vocht afgenomen door punctie.Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, wissers en oculaire monsters)
Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).)
Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,pericardiaal vocht,respiratoir monster, Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd. )
Virus identificatie Herpes simplex (cultuur) (BAL,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, keelwissers, onderste luchtwegmonsters. Huidwissers en gynaecologische -andrologische wissers)
Virus identificatie parainfluenza virus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, onderste luchtwegmonsters, keelwissers. Biopten (long, pleura) niet gefixeerd)