Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Albumine (CSV)
Albumine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Albumine index (bloed,CSV)
alfa aminoadipine semialdehyde (urinestaal,24u-urineverzameling)
Amylasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal))
Bilirubine (CSV)
Bilirubine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel, amnion))
ExBorrelia konfirmatie (bloed,CSV)
Calcium (vocht, peritoneaal vocht)
Celmembraankenmerken (BAL)
Chloride (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Cholesterol (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
CK (CSV)
Creatinine (vocht, peritoneaal vocht)
Cryptococcen antigeen (bloed,CSV)
Eiwit totaal (CSV)
Eiwit totaal (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal))
Eiwitelektroforese (CSV)
Glucose (CSV)
Glucose (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
IgA (CSV)
IgG (CSV)
IgG index (bloed,CSV)
IgM (CSV)
Iso-elektrische focusering (bloed,CSV)
Kalium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Kristalonderzoek (gewrichtsvocht)
Lactaat (CSV)
LDH totaal (CSV)
LDH totaal (vocht)
Lipasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) )
Natrium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
pH (teststrook) (vocht, pleuraal vocht)
Triglyceriden (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
Ureum (vocht, peritoneaal vocht)