Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Albumine (CSV)
Albumine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Albumine index (bloed,CSV)
BAlfa-aminoadipine semialdehyde (Ref. Centrum) (urinestaal,24u-urineverzameling)
Amylasen (vocht, duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Bilirubine (CSV)
Bilirubine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel, amnion))
ExBorrelia konfirmatie (bloed,CSV)
Calcium (vocht, peritoneaal vocht)
Chloride (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Cholesterol (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
CK (CSV)
Creatinine (vocht, peritoneaal vocht)
BCryptococcen antigeen (bloed,CSV)
Eiwit totaal (CSV)
Eiwit totaal (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Flowcytometrische bepaling BAL (BAL)
Glucose (CSV)
Glucose (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
IgA (CSV)
IgG (CSV)
IgG index (bloed,CSV)
IgM (CSV)
Iso-elektrische focusering (bloed,CSV)
Kalium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Kristalonderzoek (gewrichtsvocht)
Lactaat (CSV)
LDH totaal (CSV)
LDH totaal (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Lipasen (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Natrium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Triglyceriden (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
Ureum (vocht, peritoneaal vocht)