Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


BAdenovirus sneltest (faeces)
Albumine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
ExAlfa-1-antitrypsine (faeces)
Algemeen Toxicologisch Onderzoek Kwalitatief (urinestaal, moedermelk)
ExAluminium (bloed,urinestaal, cornea)
Amylasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal))
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (CSV)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (CSV)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (CSV)
Aspergillus antigeen (bloed,BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt)
Bilirubine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel, amnion))
Borrelia screening serologie (bloed,CSV)
Calcium (vocht, peritoneaal vocht)
Calprotectine (faeces, (vers))
Celmembraankenmerken (BAL)
Chloride (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Cholesterol (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
ExChroom (urinestaal)
ExCitroenzuur (24u-urineverzameling)
BClostridium difficile toxine producerend (faeces, analyse wordt enkel uitgevoerd op vloeibare stoelgang)
ExCotinine (urinestaal)
Creatinine (vocht, peritoneaal vocht)
BCryptosporidium (faeces)
BCultuur (CSV, peritoneaal vocht, tips katheter) (CSV,vocht, divers: vochten, huid, biopt, lichaamsvreemd materiaal etc.)
Cultuur (etter, wonde, biopt, vocht,..) (biopt,vocht,weefsel, wonden, etter, abces, klier)
BCultuur van genitale monsters (vagina, vulva, urethra, cervix) of sperma (inclusief gonokokken) (gynaecologische/ andrologische monsters)
Cultuur van respiratoire monsters (respiratoir monster)
ExD-Aminolevulinezuur (24u-urineverzameling)
Dermatofyten (huid/nagel/haren)
ExDiuretica (urinestaal)
Eiwit totaal (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal))
BFaecescultuur (faeces)
BGisten/schimmels (divers)
Glucose (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
BGramkleuring (CSV, peritoneaal dialysevocht)
Immunologisch occult bloed (faeces)
Kalium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Kristalonderzoek (gewrichtsvocht)
ExKwantitatieve analyse nierstenen (niersteen)
LDH totaal (vocht)
Lipasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) )
Lipiden (faeces)
ExLSD (urinestaal)
Microscopisch cytologisch onderzoek (CSV)
Microscopisch cytologisch onderzoek (vocht)
Mycobacteriën (respiratoir monster,vocht,BAL,CSV,biopt,lymfeklierbiopt,urinestaal, volledige ochtendurine)
Natrium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
BOpsporen van Legionella spp. in watermonsters (water (leiding-of koelwater), min hoeveelheid van 500mL vereist, maximaal 1L)
Pancreas elastase 1 (faeces, (vast))
BParasieten (faeces)
BParasieten (urinestaal, vagina, cervix, urethra)
ExPCR Tropheryma whipplei (biopt,faeces, weefsel biopten niet gefixeerd)
ExPCR Adenovirus (CSV,biopt,faeces,urinestaal,bloed, EDTA volbloed; serum)
ExPCR Arbovirussen (bloed,CSV, Zie website ITG voor afzonderlijke PCRs)
ExPCR Bartonella (biopt,bloed)
PCR Bordetella pertussis (respiratoir monster)
ExPCR Borrelia (CSV, gewrichtsvocht, huidbiopt, gewrichtsbiopt)
BPCR Chlamydophila pneumoniae (respiratoir monster,biopt, Test geaccrediteerd voor keelwissers, nasopharynx aspiraten en BALs.)
BPCR Cytomegalovirus kwalitatief (CSV,biopt,oculair monster,amnionvocht,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht en vruchtwater)
PCR EBV kwalitatief (CSV,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vochten en BALs)
ExPCR EHEC (faeces, Stammen of stalen met een positieve Shiga toxine sneltest of sterk verdacht voor HUS)
BPCR enterovirussen (CSV, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht)
BPCR Herpes simplex (CSV,oculair monster,BAL, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, gynecologische en oculaire wissers, neus en keelwissers. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, BAL, oculaire monsters, wissers)
ExPCR Herpes type 6/8 (CSV,bloed,respiratoir monster)
ExPCR Histoplasma (CSV,bloed, serum minimum 1 ml)
ExPCR HTLV-1 (CSV,bloed)
PCR Influenza A/B en RSV (respiratoir monster,biopt)
PCR Legionella pneumophila (respiratoir monster,biopt)
ExPCR Leishmania (bloed,beenmergaspiraat,biopt)
ExPCR Listeria monocytogenes (CSV, lumbaal vocht)
BPCR Mycobacterium tuberculosis complex (CSV,respiratoir monster,biopt,24u-urineverzameling, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, bronchoalveolaire lavage, sputum, bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat en biopten)
BPCR Mycoplasma pneumoniae (CSV,biopt,respiratoir monster, Test geaccrediteerd voor keelvegers, nasopharynx aspiraat, BAL, CSV)
ExPCR Neisseria meningitidis (CSV,bloed)
ExPCR niet tuberculeuze Mycobacteriën (respiratoir monster,CSV,semen,urinestaal,maagvocht,biopt,vocht)
ExPCR Parvovirus (beenmergaspiraat,amnionvocht,biopt,bloed)
PCR Pneumocystis jiroveci (BAL,respiratoir monster,biopt, Enkel BAL, bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum)
BPCR Polyoma virus kwalitatief (CSV)
BPCR Polyoma virus kwantitatief (bloed,urinestaal, Test wordt uitgevoerd op plasma en urine)
ExPCR Rickettsia (biopt,bloed, Zie labogids ITG)
ExPCR Rifampicine resistentie (vocht,biopt, sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, etter, punctievocht en positive kweken )
PCR Streptococcus pneumoniae (CSV,respiratoir monster,biopt)
BPCR Toxoplasma gondii (CSV,oculair monster,amnionvocht, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, voorkamervocht en vruchtwater)
BPCR varicella zoster (CSV,oculair monster, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, oculaire wissers, neus- en keelwissers. Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) of wisser in VTM. Lumbaal vocht afgenomen door punctie.Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, wissers en oculaire monsters)
pH (teststrook) (vocht, pleuraal vocht)
ExPorfyrines (bloed,faeces)
ExPorfyrines totaal (24u-urineverzameling)
ExPorphobilinogeen (24u-urineverzameling,urinestaal)
BRotavirus sneltest (faeces)
Saxontest (speeksel)
Screening leukemie/lymfoom (beenmergaspiraat,bloed,lymfeklierbiopt,CSV)
ExSulfonylureum (urinestaal)
BTelling en differentiatie (CSV, peritoneaal dialysevocht)
ExThallium (urinestaal)
ExThiocyanaat (urinestaal)
Treponema pallidum RPR (bloed,CSV)
Treponema pallidum TPHA (bloed,CSV)
Triglyceriden (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
Ureum (vocht, peritoneaal vocht)
Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).)
Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,pericardiaal vocht,respiratoir monster,speeksel,urinestaal, neonaten: speeksel (wisser in UTM) en NFA. Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd. )
Virus identificatie enterovirus (cultuur) (faeces, Faeces neonatologie)
Virus identificatie Herpes simplex (cultuur) (BAL,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, keelwissers, onderste luchtwegmonsters. Huidwissers en gynaecologische -andrologische wissers)
Virus identificatie parainfluenza virus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, onderste luchtwegmonsters, keelwissers. Biopten (long, pleura) niet gefixeerd)
ExZilver (urinestaal)