Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Ex1,25 dihydroxy vitamine D (bloed)
Ex10-OH Carbazepine (bloed)
Ex17OH Pregnenolone (bloed)
17-OH progesterone (bloed)
25-OH-vitamine D (bloed)
7-Dehydrocholesterol (kwalitatief) (bloed)
ExAdenovirus serologie (bloed)
BAFP materneel (bloed)
BAFP tumormerker (bloed)
BAlbumine (bloed)
Albumine (nefelometrisch) (bloed)
Albumine index (bloed,CSV)
Aldosterone (bloed)
BAlfa-1-antitrypsine (bloed)
Alfa-1-antitrypsine fenotypering (bloed)
Alfa-1-zuurglycoproteine (bloed)
Alfa-2-macroglobuline (bloed)
BAlkalische fosfatasen (bloed)
ALP iso-enzymen (bloed)
BALT (bloed)
Amikacine (dal) (bloed)
Amikacine (piek) (bloed)
ExAmitriptyline (bloed)
BAmylasen (bloed)
Androstaandiolglucuronide (bloed)
Androsteendion (bloed)
Anti acetylcholine-receptor antilichamen (bloed)
ExAnti factor H (bloed)
Exanti ganglioside antilichamen (bloed)
Exanti Hepatitis C konfirmatie (bloed)
Exanti Hepatitis D (bloed)
Exanti Hepatitis E (bloed)
ExAnti HMGCR antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune hepatitis antilichamen identificatie (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgM) (bloed)
Anti-bijnier antistoffen (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgM) (bloed)
BAnti-CCP antilichamen (bloed)
Anti-dsDNA antilichamen (bloed)
Anti-endomysium IgA antistoffen (bloed)
Anti-endomysium IgG antistoffen (bloed)
ExAnti-fosfolipase A2 receptor antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgA antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgG antilichamen (bloed)
Anti-gestreepte spier antistoffen (bloed)
Anti-gladde spier antistoffen (bloed)
Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen (bloed)
Anti-hartspier antistoffen (bloed)
Anti-huid antistoffen (bloed)
Anti-IgA antilichamen (bloed)
Anti-intrinsic factor antistoffen (bloed)
Anti-lever antistoffen (bloed)
Anti-LKM antistoffen (bloed)
Anti-mitochondriale antistoffen (bloed)
Anti-MOG antilichamen (bloed)
Anti-Mullerian hormoon (bloed)
ExAnti-MuSK antilichamen (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwalitatief) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwantitatief) (bloed)
Anti-NMO antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (identificatie) (bloed)
Anti-pancreas antistoffen (bloed)
Anti-parietaalcel antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgA antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgG antistoffen (bloed)
BAnti-sperma IgG antistoffen (indirecte test) (bloed)
ExAntistreptolysine (bloed)
Anti-submandibularis antistoffen (bloed)
Anti-thyroglobuline antilichamen (bloed)
Anti-TPO antistoffen (bloed)
Anti-TSH receptor antilichamen (bloed)
BAnti-tTG IgA antilichamen (bloed)
ExAnti-VGKC antilichamen (bloed)
AP50 (bloed)
ExApolipoproteïne A-I (bloed)
ExApolipoproteïne B (bloed)
Aspergillus antigeen (bloed,BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt)
BAST (bloed)
Exb2 microglobuline (bloed)
ExBartonella henselae IgG / IgM (bloed)
Basofielen activatietest, autoloog (bloed)
Bicarbonaat (bloed)
BBilirubine fracties (bloed)
BBilirubine totaal (bloed)
Bof serologie IgG / IgM (bloed)
ExBordetella pertussis (bloed)
ExBorrelia konfirmatie (bloed,CSV)
Borrelia screening serologie (bloed,CSV)
Bot-specifiek alkalische fosfatase (bloed)
ExBrucella serologie (bloed)
C1 esterase inhibitor (kwantitatief) (bloed)
ExC1q (bloed)
BC3 (bloed)
ExC3 nephritic factor (bloed)
BC4 (bloed)
BCA 125 (bloed)
BCA 15.3 (bloed)
BCA 19.9 (bloed)
ExCaffeïne (bloed)
ExCalcitonine (bloed)
Calcium totaal (bloed)
ExCampylobacter jejuni (bloed)
BCarbamazepine (bloed)
Carbodeficient transferrine (CDT) (bloed)
BCEA (bloed)
Ceruloplasmine (bloed)
ExChikungunya virus (bloed)
ExChitotriosidase (bloed)
ExChlamydia psittaci (bloed)
Chlamydia serologie (bloed)
BChloride (bloed)
BCholesterol totaal (bloed)
Chromogranine A (bloed)
Circulerende immuuncomplexen IgG en IgM (bloed)
BCK (bloed)
CK iso-enzymen (bloed)
BCK-MB massa (bloed)
ExClomipramine (bloed)
CMV IgG (bloed)
CMV IgM (bloed)
ExCoenzyme Q10 (bloed)
BCortisol (bloed)
ExCortisol Bindend Globuline (bloed)
COVID-19 antistoffen (bloed)
ExCoxsackie A/B serologie (bloed)
BC-peptide (bloed)
BCreatinine (bloed)
Creatinineklaring (24u-urineverzameling,bloed)
BCRP (bloed)
BCRP high sensitive (bloed)
Cryoglobulinen identificatie (bloed)
Cryoglobulinen opsporen (bloed)
BCryptococcen antigeen (bloed,CSV)
ExCytomegalovirus IgG aviditeit (bloed)
Dengue antigen (bloed)
ExDengue IgG/IgM (bloed)
BDHEA-sulfaat (bloed)
BDigoxine (bloed)
ExDihydrotestosterone (bloed)
BDiphenylhydantoine (bloed)
ExDosulepine (bloed)
ExDown screening (bloed)
EBV IgG/IgM (bloed)
ExEchinococcus (bloed)
ExEilandjescel AL (ICA), opsporen (bloed)
ExEilandjescel AL (ICA), titreren (bloed)
BEiwit totaal (bloed)
Eiwitelektroforese (bloed)
ExEntamoeba histolytica (bloed)
ExEpstein-Barr virus EBNA totaal (bloed)
ExErythropoietine (bloed)
Ethanol (bloed)
ExEthosuximide (bloed)
ExEthyleenglycol (bloed)
ExFactor H concentratie (bloed)
ExFactor H functie (bloed)
ExFactor I concentratie (bloed)
ExFancisella tularensis (bloed)
ExFasciola (bloed)
Fenobarbital (bloed)
BFerritine (bloed)
ExFilaria (bloed)
BFolaat in serum (bloed)
BFosfor (bloed)
ExFrancisella tularensis (bloed)
ExFructosamine (bloed)
BFSH (bloed)
BFT3 (vrij T3) (bloed)
BFT4 (vrij T4) (bloed)
ExGalzuren (totaal) in bloed (bloed)
ExGastrine (bloed)
ExGele koorts (bloed)
Gentamicine (dal) (bloed)
Gentamicine (piek) (bloed)
GGT (bloed)
BGlucose (bloed)
ExGlutamaat decarboxylase AL (GADA) (bloed)
ExGlycolen (Ethyleenglycol / Diethyleenglycol / 1,2-propyleenglycol) (bloed)
Groeihormoon (bloed)
ExHantaanvirus (bloed)
BHaptoglobine (bloed)
HCG tumormerker (bloed)
BHCG zwangerschap (bloed)
BHDL-cholesterol (bloed)
ExHelicobacter pylori antistoffen (bloed)
Hemopexine (bloed)
Heparine geïnduceerde antilichamen (bloed)
Hepatitis A totaal/IgM (bloed)
Hepatitis B eAg/eAl (bloed)
BHepatitis B sAg/sAl/cAl (bloed)
BHepatitis C Al (bloed)
ExHerpes 6 IgG / IgM (bloed)
ExHerpes 8 (bloed)
ExHistoplasma (bloed)
ExHIV (1-2) konfirmatie (bloed)
ExHIV konfirmatie (bloed)
BHIV serologie (HIV duo AG/AL) (bloed)
Homocysteïne (bloed)
HSV serologie (IgG) (bloed)
HTLV (1-2) (bloed)
ExIA-2 AL (IA-2A) (bloed)
IgA (bloed)
IgA (nefelometrisch) (bloed)
IgD (bloed)
BIgE specifiek (bloed)
BIgE totaal (bloed)
IGF-1 (bloed)
ExIGFBP-3 (bloed)
IgG (bloed)
IgG (nefelometrisch) (bloed)
IgG index (bloed,CSV)
IgG specifiek: Alternaria alternata (bloed)
IgG specifiek: Aspergillus fumigatus (bloed)
IgG specifiek: Candida albicans (bloed)
IgG specifiek: Cladosporium herbarium (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum, pluimen, faeces (bloed)
IgG specifiek: Grasparkiet (bloed)
IgG specifiek: Micropolyspora faeni (bloed)
IgG specifiek: Papegaai (bloed)
IgG specifiek: Stachybotrys atra (bloed)
IgG specifiek: Thermoactinomyces vulgaris (bloed)
IgG2 (bloed)
IgG3 (bloed)
IgG4 (bloed)
IgM (bloed)
IgM (nefelometrisch) (bloed)
BIJzer (bloed)
Immuunfixatie (bloed)
ExInfliximab (bloed)
ExInhibine B (bloed)
BInsuline (bloed)
ExInsuline AL (IAA) (bloed)
Iso-elektrische focusering (bloed,CSV)
BKalium (bloed)
Kappa + Lambda (vrij en gebonden) (bloed)
ExLacosamide (bloed)
ExLamotrigine (bloed)
L-Carnitine vrij (bloed)
BLDH totaal (bloed)
LDL-cholesterol (bloed)
ExLeishmania (bloed)
ExLeptine (bloed)
ExLeptospira (bloed)
ExLevetiracetam (bloed)
BLH (bloed)
Lipasen (bloed)
Lipoproteïne(a) (bloed)
BLithium (bloed)
BMagnesium (bloed)
Mazelen serologie IgG / IgM (bloed)
MBL (bloed)
Methotrexaat (bloed)
Mononucleosis Infectiosa slide-test (bloed)
BMyoglobine (bloed)
Myositis-specfieke antilichamen (bloed)
BNatrium (bloed)
ExNortriptyline (bloed)
NSE (bloed)
NT-proBNP (bloed)
BOestradiol (bloed)
BOsmolaliteit (bloed)
Paracetamol (bloed)
ExPCR Adenovirus (CSV,biopt,faeces,urinestaal,bloed, EDTA plasma; serum)
ExPCR Arbovirussen (bloed,CSV, Zie website ITG voor afzonderlijke PCRs)
ExPCR Hantavirus (bloed, Serum)
BPCR Hepatitis B virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus genotypering (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
ExPCR Hepatitis Delta virus (bloed)
ExPCR Hepatitis E virus (bloed,faeces)
ExPCR Histoplasma (CSV,bloed, serum minimum 1 ml)
ExPCR HIV/HBV/HCV (donorscreening) (bloed)
ExPCR Rickettsia (biopt,bloed, Zie labogids ITG)
ExPhytaanzuur (bloed)
ExPlacental Growth Factor (PlGF) (bloed)
ExPlasmodium (bloed)
ExPneumokokken antistoffen voor / na vaccinatie (Pneumo 23) (bloed)
Prealbumine (bloed)
Procalcitonine (bloed)
BProgesterone (bloed)
ExPro-insuline (bloed)
BProlactine (bloed)
Prolactine na PEG precipitatie (bloed)
BPSA totaal (bloed)
BPSA vrij (bloed)
Pseudocholinesterasen (bloed)
ExPseudomonas (bloed)
PTH (bloed)
ExQ-koorts (Coxiella burnetii) (bloed)
Retinol bindend proteïne (RBP) (bloed)
BReumafactor (RA-latex) (bloed)
ExRickettsien (bloed)
Rubella IgG/IgM (bloed)
ExRubella IgM konfirmatie (bloed)
ExS-100 / Zuur Ca-bindend proteïne (bloed)
Salicylaten (bloed)
ExSCC (bloed)
ExSchistosoma (bloed)
ExSelenium (bloed)
Serum Amyloid A (bloed)
ExSerum angiotensin converting enzyme (bloed)
BSHBG (bloed)
ExSialotransferrines (bloed)
ExSoluble FMS-like Tyrosine kinase-1 (sFLT-1) (bloed)
ExST2 (bloed)
ExStrongyloides (bloed)
ExSultiam (bloed)
ExTaenia antilichamen (bloed)
ExTaenia solium antigeen (bloed)
BTestosterone (bloed)
Theofylline (bloed)
ExThick-Borne Encephalitis (bloed,CSV)
ExThiopental (bloed)
Thyroglobuline (bloed)
BTIBC (bloed)
Tobramycine dal / piek (bloed)
ExTopiramaat (bloed)
Totaal hemolytisch complement (bloed)
ExToxocara (bloed)
ExToxoplasma gondii aviditeit (bloed)
Toxoplasma IgG/IgM (bloed)
BTransferrine (bloed)
Treponema pallidum RPR (bloed,CSV)
Treponema pallidum TPHA (bloed,CSV)
ExTreponema pallidum VDRL (bloed,CSV)
Treponema screen (bloed)
ExTrichinella (bloed)
BTriglyceriden (bloed)
ExTrileptal (bloed)
BTroponine I (bloed)
ExTrypanosoma (bloed)
ExTrypsine (bloed)
BTryptase (bloed)
BTSH (bloed)
BUreum (bloed)
BUrinezuur (bloed)
BValproïnezuur (bloed)
BVancomycine (continu infuus) (bloed)
BVancomycine (dal) (bloed)
BVancomycine (piek) (bloed)
Varicella Zoster virus serologie IgG (bloed)
ExVitamine A (bloed)
BVitamine B12 (bloed)
ExVitamine E (bloed)
ExVitamine K1 (bloed)
Vrije lichte ketens kappa (bloed)
Vrije lichte ketens lambda (bloed)
Vrije PSA fractie (bloed)
ExWest-Nile (bloed)