Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


PCR congenitale CMV (Speeksel, Urine en Guthriekaartjes) (bloed,speeksel,urinestaal, Speeksel (wisser in UTM) en NFA. Bloedspot op Guthriekaartje)
PCR COVID-19 (respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger)
PCR Influenza A/B (respiratoir monster)
PCR Influenza A/B POCT (respiratoir monster)
BPCR respiratoir panel (Ref. Centrum) (BAL,respiratoir monster, (geen visceuze monsters zoals ETA en bronchusaspiraat))
PCR RSV (respiratoir monster,biopt)
Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).)
Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,pericardiaal vocht,respiratoir monster, Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd. )
Virus identificatie Herpes simplex (cultuur) (BAL,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, keelwissers, onderste luchtwegmonsters. Huidwissers en gynaecologische -andrologische wissers)
Virus identificatie parainfluenza virus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, onderste luchtwegmonsters, keelwissers. Biopten (long, pleura) niet gefixeerd)