Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Ex1,25 dihydroxy vitamine D (bloed)
Ex10-OH Carbazepine (bloed)
Ex17OH Pregnenolone (bloed)
17-OH progesterone (bloed)
25-OH-vitamine D (bloed)
5-hydroxyindolazijnzuur (24u-urineverzameling)
7-Dehydrocholesterol (kwalitatief) (bloed)
Acanthamoeba (vitreum/cornea)
BAcid-sphingomyelinase (kwantitatief) (bloed)
ACTH (bloed)
BAcylcarnitines MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ADAMTS-13 (bloed)
ADAMTS-13 inhibitoren (bloed)
Adenosine MS-MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAdenovirus serologie (bloed)
BAdenovirus sneltest (faeces)
BAFP materneel (bloed)
BAFP tumormerker (bloed)
Aggregatietesten op Multiplate (bloed)
BAlbumine (bloed)
Albumine (CSV)
Albumine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Albumine (nefelometrisch) (bloed)
Albumine index (bloed,CSV)
Aldosterone (24u-urineverzameling)
Aldosterone (bloed)
BAlfa-1-antitrypsine (bloed)
ExAlfa-1-antitrypsine (faeces)
Alfa-1-antitrypsine fenotypering (bloed)
Alfa-1-microglobuline (24u-urineverzameling)
Alfa-1-microglobuline (urinestaal)
Alfa-1-zuurglycoproteine (bloed)
Alfa-2-macroglobuline (bloed)
BAlfa-aminoadipine semialdehyde (Ref. Centrum) (urinestaal,24u-urineverzameling)
BAlfa-galactosidase (kwantitatief) (bloed)
BAlfa-glucosidase (kwantitatief) (bloed)
Balfa-iduronidase (kwantitatief) (bloed)
Algemeen Toxicologisch Onderzoek Kwalitatief (urinestaal)
BAlkalische fosfatasen (bloed)
ALP iso-enzymen (bloed)
BALT (bloed)
ExAluminium (bloed,urinestaal)
Amfetamines en analogen confirmatie (urinestaal)
Amfetamines en analogen screening (urinestaal)
Amikacine (dal) (bloed)
Amikacine (piek) (bloed)
Aminozuren kolomchromatografie (semi-kwantitatief) (urinestaal,bloed,CSV)
BAminozuren MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAmiodarone (bloed)
ExAmitriptyline (bloed)
Ammoniak (bloed)
BAmylasen (bloed)
BAmylasen (24u-urineverzameling)
Amylasen (vocht, duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Androstaandiolglucuronide (bloed)
Androsteendion (bloed)
Anion gap (bloed)
Anti acetylcholine-receptor antilichamen (bloed)
ExAnti Diuretisch Hormoon (ADH) (bloed)
ExAnti factor H (bloed)
Exanti ganglioside antilichamen (bloed)
Exanti Hepatitis C konfirmatie (bloed)
Exanti Hepatitis D (bloed)
Exanti Hepatitis E (bloed)
ExAnti HMGCR antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (CSV)
Anti-autoimmune hepatitis antilichamen identificatie (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgM) (bloed)
Anti-bijnier antistoffen (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgM) (bloed)
BAnti-CCP antilichamen (bloed)
Antidepressiva confirmatie (urinestaal)
Anti-dsDNA antilichamen (bloed)
Anti-endomysium IgA antistoffen (bloed)
Anti-endomysium IgG antistoffen (bloed)
ExAnti-fosfolipase A2 receptor antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgA antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgG antilichamen (bloed)
Anti-gestreepte spier antistoffen (bloed)
Anti-gladde spier antistoffen (bloed)
Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen (bloed)
Anti-hartspier antistoffen (bloed)
Anti-huid antistoffen (bloed)
Anti-IgA antilichamen (bloed)
Anti-intrinsic factor antistoffen (bloed)
Anti-lever antistoffen (bloed)
Anti-LKM antistoffen (bloed)
Anti-mitochondriale antistoffen (bloed)
Anti-MOG antilichamen (bloed)
Anti-Mullerian hormoon (bloed)
ExAnti-MuSK antilichamen (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (CSV)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (CSV)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwalitatief) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwantitatief) (bloed)
Anti-NMO antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (identificatie) (bloed)
Anti-pancreas antistoffen (bloed)
Anti-parietaalcel antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgA antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgG antistoffen (bloed)
BAnti-sperma IgA en IgG antistoffen (directe test) (semen)
BAnti-sperma IgG antistoffen (indirecte test) (bloed)
ExAntistreptolysine (bloed)
Anti-submandibularis antistoffen (bloed)
Anti-thyroglobuline antilichamen (bloed)
Anti-TPO antistoffen (bloed)
Antitrombine (bloed)
Anti-TSH receptor antilichamen (bloed)
BAnti-tTG IgA antilichamen (bloed)
ExAnti-VGCC antilichamen (bloed)
ExAnti-VGKC antilichamen (bloed)
AP50 (bloed)
APC-resistentie (genormaliseerd) (bloed)
apixaban (anti-Xa) (bloed)
ExApolipoproteïne A-I (bloed)
ExApolipoproteïne B (bloed)
BAPTT (bloed)
ExArseen (bloed)
ExArylsulfatase A (bloed)
Aspergillus antigeen (bloed,BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt)
BAST (bloed)
Exb2 microglobuline (bloed)
Barbituraten confirmatie (urinestaal)
Barbituraten screening (urinestaal)
ExBartonella henselae (bloed)
ExBartonella henselae IgG / IgM (bloed)
Basofielen activatietest (bloed)
Basofielen activatietest, autoloog (bloed)
BBCR-ABL p190 (bloed,beenmergaspiraat)
BBCR-ABL p210 (bloed,beenmergaspiraat)
Benzodiazepines confirmatie (urinestaal)
Benzodiazepines screening (urinestaal)
bèta crosslaps (bloed, EDTA plasma)
Beta-2-microglobuline (24u-urineverzameling)
Beta-2-microglobuline (urinestaal)
Bbeta-galactocerebrosidase (kwantitatief) (bloed)
BBeta-glucocerebrosidase (kwantitatief) (bloed)
Bbeta-glucuronidase (kwantitatief) (bloed)
Beta-trace proteïne (vocht)
Bicarbonaat (bloed)
Bilirubine (CSV)
Bilirubine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel, amnion))
BBilirubine fracties (bloed)
BBilirubine totaal (bloed)
Biotinidase (kwantitatief) (bloed)
Bloed (teststrook) (urinestaal)
Bloedgassen (bloed)
Bloedgroep ABO Rhesus (bloed)
Bof serologie IgG / IgM (bloed)
ExBordetella pertussis (bloed)
ExBorrelia konfirmatie (bloed,CSV)
Borrelia screening serologie (bloed,CSV)
Bot-specifiek alkalische fosfatase (bloed)
ExBrucella serologie (bloed)
C1 esterase inhibitor (functioneel) (bloed)
C1 esterase inhibitor (kwantitatief) (bloed)
ExC1q (bloed)
BC3 (bloed)
ExC3 nephritic factor (bloed)
C3d (bloed)
BC4 (bloed)
BCA 125 (bloed)
BCA 15.3 (bloed)
BCA 19.9 (bloed)
ExCaffeïne (bloed)
ExCalcitonine (bloed)
BCalcium (24u-urineverzameling)
Calcium (vocht, peritoneaal vocht)
Calcium geïoniseerd (bloed)
Calcium totaal (bloed)
Calprotectine (faeces, (vers))
CALRETICULINE mutatie (bloed,beenmergaspiraat)
ExCampylobacter jejuni (bloed)
Cannabinoïden confirmatie (urinestaal)
Cannabinoïden screening (urinestaal)
BCapacitatie van spermatozoa voor inseminatie (semen)
BCarbamazepine (bloed)
Carbodeficient transferrine (CDT) (bloed)
Carboxyhemoglobine (bloed)
Catecholamines (24u-urineverzameling)
BCBFB-MYH11 (beenmergaspiraat,bloed)
BCEA (bloed)
BCEBPA-mutaties (beenmergaspiraat,bloed)
Ceruloplasmine (bloed)
ExChikungunya virus (bloed)
ExChitotriosidase (bloed)
ExChitotriosidase (bloed)
ExChlamydia psittaci (bloed)
Chlamydia serologie (bloed)
Chloride (24u-urineverzameling)
BChloride (bloed)
Chloride (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Cholesterol (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
BCholesterol totaal (bloed)
Chromogranine A (bloed)
ExChroom (urinestaal,bloed)
Circulerend aniticoagulans doseren (bloed)
Circulerend anticoagulans opsporen (bloed)
Circulerende immuuncomplexen IgG en IgM (bloed)
ExCitroenzuur (24u-urineverzameling)
BCK (bloed)
CK (CSV)
CK iso-enzymen (bloed)
BCKIT mutatie (beenmergaspiraat,bloed)
BCK-MB massa (bloed)
ExClomipramine (bloed)
Clostridium difficile toxine producerend (faeces, analyse wordt enkel uitgevoerd op vloeibare stoelgang)
CMV IgG (bloed)
CMV IgM (bloed)
ExCobalt (bloed)
Cocaïne confirmatie (urinestaal)
Cocaïne screening (urinestaal)
ExCoenzyme Q10 (bloed)
Collagen binding assay (bloed)
BConcentratie spermatozoa en rondcellen (semen)
BCortisol (bloed)
Cortisol (speeksel)
ExCortisol Bindend Globuline (bloed)
Cortisol vrij (24u-urineverzameling)
ExCotinine (urinestaal)
COVID-19 IgG antistoffen (bloed)
ExCoxsackie A/B serologie (bloed)
BCPE en VRE screening (rectale wissers)
BC-peptide (bloed)
BCreatinine (24u-urineverzameling)
BCreatinine (bloed)
Creatinine (vocht, peritoneaal vocht)
Creatinineklaring (24u-urineverzameling,bloed)
BCRP (bloed)
BCRP high sensitive (bloed)
Cryofibrinogeen (bloed)
Cryoglobulinen identificatie (bloed)
Cryoglobulinen opsporen (bloed)
BCryptococcen antigeen (bloed,CSV)
BCryptosporidium (faeces)
BCultuur (CSV, peritoneaal vocht, tips katheter) (CSV,vocht, divers: vochten, huid, biopt, lichaamsvreemd materiaal etc.)
Cultuur (etter, wonde, biopt, vocht,..) (biopt,vocht,weefsel, wonden, etter, abces, klier)
BCultuur van genitale monsters (vagina, vulva, urethra, cervix) of sperma (inclusief gonokokken) (gynaecologische/ andrologische monsters)
Cultuur van respiratoire monsters (respiratoir monster)
Cyclosporine (dal) (bloed)
Cyclosporine (piek) (bloed)
Cystine (kwantitatief) (urinestaal)
ExCystine in leukocyten (bloed)
ExCytomegalovirus IgG aviditeit (bloed)
Dabigatran (bloed)
ExD-Aminolevulinezuur (24u-urineverzameling)
D-dimeren (bloed)
Dengue antigen (bloed)
ExDengue IgG/IgM (bloed)
Densiteit (24u-urineverzameling)
Densiteit (urinestaal)
Deoxyadenosine MS-MS (semi-kwantitatief) (bloed)
Dermatofyten (huid/nagel/haren)
BDHEA-sulfaat (bloed)
BDifferentiatie rondcellen (semen)
BDigoxine (bloed)
ExDihydrotestosterone (bloed)
BDiphenylhydantoine (bloed)
Directe Antiglobuline Test (DAT) (bloed)
ExDiuretica (urinestaal)
ExDopamine plasma (bloed)
ExDosulepine (bloed)
ExDown screening (bloed)
EBV IgG/IgM (bloed)
ExEchinococcus (bloed)
ExEilandjescel AL (ICA), opsporen (bloed)
ExEilandjescel AL (ICA), titreren (bloed)
BEiwit totaal (24u-urineverzameling)
BEiwit totaal (bloed)
Eiwit totaal (CSV)
Eiwit totaal (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Eiwitelektroforese (24u-urineverzameling)
Eiwitelektroforese (bloed)
Eiwitelektroforese (urinestaal)
Emicizumab dosage (bloed)
ExEntamoeba histolytica (bloed)
ExEpstein-Barr virus EBNA totaal (bloed)
ExErythropoietine (bloed)
BErytrocyten (bloed)
Ethanol (bloed)
ExEthosuximide (bloed)
ExEthyleenglycol (bloed)
Everolimus (bloed)
ExFactor H concentratie (bloed)
ExFactor H functie (bloed)
ExFactor I concentratie (bloed)
BFactor II coagulans (bloed)
BFactor IX coagulans (bloed)
BFactor V coagulans (bloed)
BFactor VII coagulans (bloed)
BFactor VIII chromogeen (bloed)
BFactor VIII coagulans (bloed)
Factor VIII:C antigen (bloed)
BFactor X coagulans (bloed)
BFactor XI coagulans (bloed)
BFactor XII coagulans (bloed)
BFactor XIII (bloed)
BFaecescultuur (faeces)
ExFancisella tularensis (bloed)
ExFasciola (bloed)
Fenobarbital (bloed)
BFerritine (bloed)
BFibrinogeen (bloed)
Fibrinogeen (kwantitatief) (bloed)
Fibronectine (bloed)
ExFilaria (bloed)
ExFIP1L1-PDGFRA (beenmergaspiraat,bloed)
Flowcytometrische bepaling Adhesiemoleculen (bloed)
Flowcytometrische bepaling BAL (BAL)
Flowcytometrische bepaling B-cel uitrijping (bloed)
Flowcytometrische bepaling Beenmerg (beenmergaspiraat)
Flowcytometrische bepaling Bloed (bloed)
BFlowcytometrische bepaling CD34+ cellen (% en absoluut) (aferaat (vers of ingevroren),bloed,beenmergaspiraat)
Flowcytometrische bepaling CSV (CSV)
Flowcytometrische bepaling Foetale erytrocyten (bloed)
Flowcytometrische bepaling hereditaire sferocytose (bloed)
Flowcytometrische bepaling HIV/transplantatie (bloed)
Flowcytometrische bepaling Klier (lymfeklierbiopt,biopt)
Flowcytometrische bepaling Lymfocyten subsets (bloed)
Flowcytometrische bepaling mastcellen (beenmergaspiraat)
Flowcytometrische bepaling op vochten (vocht,pericardiaal vocht,oculair monster,respiratoir monster, Pleuravocht, ascitesvocht)
Flowcytometrische bepaling paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (bloed)
Flowcytometrische bepaling plaatjesglycoproteïnen (bloed)
Flowcytometrische bepaling T-cel uitrijping (bloed)
BFLT3 mutatie analyse (beenmergaspiraat,bloed)
BFolaat in serum (bloed)
Fosfor (24u-urineverzameling)
BFosfor (bloed)
ExFrancisella tularensis (bloed)
Free androgen index (bloed)
ExFructosamine (bloed)
BFSH (bloed)
BFT3 (vrij T3) (bloed)
BFT4 (vrij T4) (bloed)
Galactose (semi-kwantitatief) (bloed)
Galactose-1-fosfaat (semi-kwantitatief) (bloed)
Galactose-1-fosfaat uridyl transferase (semi-kwantitatief) (bloed)
ExGalzuren (totaal) in bloed (bloed)
Gammahydroxyboterzuur (urinestaal)
ExGastrine (bloed)
ExGele koorts (bloed)
Gentamicine (dal) (bloed)
Gentamicine (piek) (bloed)
GGT (bloed)
BGisten/schimmels (divers)
ExGlucagon (bloed)
Glucose (CSV)
Glucose (24u-urineverzameling)
BGlucose (bloed)
Glucose (vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
ExGlucose 6 fosfaatdehydrogenase (bloed)
Glucose POCT (bloed, plasma gekalibreerd)
Glucose: OGTT of dagcurve (bloed)
ExGlutamaat decarboxylase AL (GADA) (bloed)
Glutathion (kwantitatief) (bloed)
ExGlycolen (Ethyleenglycol / Diethyleenglycol / 1,2-propyleenglycol) (bloed)
Gradiëntcentrifugatie gevolgd door telling van motiliteit en concentratie van spermatozoa (semen)
BGramkleuring (CSV, peritoneaal dialysevocht)
Groeihormoon (bloed)
BGroep B streptokokken cultuur (gynaecologische monsters)
ExHantaanvirus (bloed)
BHaptoglobine (bloed)
Hb A2 (bloed)
Hb F (bloed)
Hb S (bloed)
BHbA1C (bloed)
HCG tumormerker (bloed)
BHCG zwangerschap (bloed)
BHDL-cholesterol (bloed)
Heinz bodies (bloed)
Helicobacter pylori (maagbiopt)
Helicobacter pylori antigen (faeces)
ExHelicobacter pylori antistoffen (bloed)
BHematocriet (bloed)
BHemavision (beenmergaspiraat,bloed)
BHemocultuur (bloed)
BHemoglobine (bloed)
Hemoglobine (urinestaal)
Hemoglobine HPLC (bloed)
Hemopexine (bloed)
Hemosiderinurie (urinestaal)
Heparine geïnduceerde antilichamen (bloed)
Hepatitis A totaal/IgM (bloed)
Hepatitis B eAg/eAl (bloed)
BHepatitis B sAg/sAl/cAl (bloed)
BHepatitis C Al (bloed)
ExHerpes 6 IgG / IgM (bloed)
ExHerpes 8 (bloed)
ExHexose-aminidase (bloed)
ExHistoplasma (bloed)
ExHIV (1-2) konfirmatie (bloed)
ExHIV konfirmatie (bloed)
BHIV serologie (HIV duo AG/AL) (bloed)
ExHLA DQ (bloed)
Homocysteïne (bloed)
BHomocysteïne (kwantitatief) (bloed)
Homovanillinezuur (24u-urineverzameling)
HSV serologie (IgG) (bloed)
HTLV (1-2) (bloed)
Hypochrome RBC % (bloed)
ExHypocretine-1 (CSV)
ExIA-2 AL (IA-2A) (bloed)
ExIdentificatie zuurvaste staven (stam op voedingsbodem)
Biduronaat-2-sulfatase (kwantitatief) (bloed)
IgA (24u-urineverzameling)
IgA (bloed)
IgA (CSV)
IgA (urinestaal)
IgA (nefelometrisch) (bloed)
IgD (bloed)
BIgE specifiek (bloed)
BIgE totaal (bloed)
IGF-1 (bloed)
ExIGFBP-3 (bloed)
IgG (24u-urineverzameling)
IgG (bloed)
IgG (CSV)
IgG (urinestaal)
IgG (nefelometrisch) (bloed)
IgG index (bloed,CSV)
IgG specifiek: Alternaria alternata (bloed)
IgG specifiek: Aspergillus fumigatus (bloed)
IgG specifiek: Candida albicans (bloed)
IgG specifiek: Cladosporium herbarium (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum, pluimen, faeces (bloed)
IgG specifiek: Grasparkiet (bloed)
IgG specifiek: Micropolyspora faeni (bloed)
IgG specifiek: Papegaai (bloed)
IgG specifiek: Stachybotrys atra (bloed)
IgG specifiek: Thermoactinomyces vulgaris (bloed)
IgG2 (bloed)
IgG3 (bloed)
IgG4 (bloed)
BIgH genherschikking (bloed,beenmergaspiraat,biopt, paraffine materiaal)
IgM (24u-urineverzameling)
IgM (bloed)
IgM (CSV)
IgM (urinestaal)
IgM (nefelometrisch) (bloed)
BIJzer (bloed)
IJzersaturatie (bloed)
Imidazolen (kwalitatief) (urinestaal)
Immunologisch occult bloed (faeces)
Immuunfixatie (24u-urineverzameling)
Immuunfixatie (bloed)
Immuunfixatie (urinestaal)
ExInfliximab (bloed)
ExInhibine B (bloed)
Instabiel hemoglobine (bloed)
BInsuline (bloed)
ExInsuline AL (IAA) (bloed)
Iso-elektrische focusering (bloed,CSV)
itraconazole ()
BJAK2 V617F mutatie (bloed,beenmergaspiraat)
Kalium (24u-urineverzameling)
BKalium (bloed)
Kalium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Kappa + Lambda (vrij en gebonden) (24u-urineverzameling)
Kappa + Lambda (vrij en gebonden) (bloed)
Kappa + Lambda (vrij en gebonden) (urinestaal)
Ketamine (urinestaal)
Ketonen (teststrook) (urinestaal)
Ketonlichamen (kwantitatief) (bloed)
ExKoper (bloed)
Kristalonderzoek (gewrichtsvocht)
ExKwantitatieve analyse nierstenen (niersteen)
ExLacosamide (bloed)
Lactaat (CSV)
Lactaat (bloed)
ExLamotrigine (bloed)
L-Carnitine vrij (bloed)
LDH totaal (CSV)
LDH totaal (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
BLDH totaal (bloed)
LDL-cholesterol (bloed)
BLegionella sneltest (urinestaal)
ExLeishmania (bloed)
ExLeptine (bloed)
ExLeptospira (bloed)
BLeukocyten (bloed)
BLeukocytenformule (bloed)
ExLevetiracetam (bloed)
BLH (bloed)
Lipasen (bloed)
Lipasen (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Lipoproteïne(a) (bloed)
BLithium (bloed)
LMWH (Anti-Xa) (bloed)
ExLood (bloed,urinestaal)
ExLSD (urinestaal)
Lupus anticoagulans (bloed)
Blyso GB1 (bloed)
Blyso GB3 (bloed)
lysosomale stapelingsziekten enzymen (bloed)
BMagnesium (24u-urineverzameling)
BMagnesium (bloed)
Malaria sneltest (antigendetectie) (bloed)
ExMangaan (bloed)
Mazelen serologie IgG / IgM (bloed)
MBL (bloed)
Metanefrines (24u-urineverzameling)
Methanol (bloed)
Methemoglobine (bloed)
Methotrexaat (bloed)
BMethylmalonzuur (kwantitatief) (bloed)
BMicroalbumine (24u-urineverzameling)
BMicroalbumine (urinestaal)
Microscopisch cytologisch onderzoek (CSV)
Microscopisch cytologisch onderzoek (lymfeklierbiopt)
Microscopisch cytologisch onderzoek (vocht)
Microscopisch cytologisch onderzoek (beenmergaspiraat)
Mononucleosis Infectiosa slide-test (bloed)
BMorfologie van spermatozoa (semen)
BMotiliteit van spermatozoa (semen)
BMRSA screening (wissers (KNAL))
Mucopolysacchariden (kwantitatief) (urinestaal)
Mycobacteriën (respiratoir monster,vocht,BAL,CSV,biopt,lymfeklierbiopt,maagvocht,weefsel, volledige ochtendurine)
Mycofenolzuur (bloed)
BMyoglobine (bloed)
Myoglobine (urinestaal)
Myositis-specfieke antilichamen (bloed)
BN-acetyl-galactosamine-4-sulfatase (kwantitatief) (bloed)
BN-acetyl-galactosamine-6-sulfatase (kwantitatief) (bloed)
BN-alfa-acetylglucosaminidase (kwantitatief) (bloed)
Natrium (24u-urineverzameling)
BNatrium (bloed)
Natrium (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
BNext-generation sequencing Lymfoide aandoeningen (beenmergaspiraat,bloed,biopt, FFPE)
BNext-generation sequencing myeloide aandoeningen (beenmergaspiraat,bloed, FFPE)
Non-HDL-cholesterol (berekend) (bloed)
ExNortriptyline (bloed)
NPM1 mutaties (beenmergaspiraat,bloed)
NSE (bloed)
NT-proBNP (bloed)
BOestradiol (bloed)
Oligosacchariden (kwalitatief) (urinestaal)
Onregelmatige Erytrocyten Antistoffen (bloed)
Opiaten confirmatie (urinestaal)
Opiaten screening (urinestaal)
BOpsporen van Legionella spp. in watermonsters (water (leiding-of koelwater), min hoeveelheid van 500mL vereist, maximaal 1L)
Organische zuren GC - MS (semi-kwantitatief) (CSV,bloed,urinestaal)
Orootzuur (kwantitatief) (urinestaal)
BOsmolaliteit (24u-urineverzameling)
BOsmolaliteit (urinestaal)
BOsmolaliteit (bloed)
Osteocalcine (bloed)
Oxalaten (urine) (24u-urine zuur)
Pancreas elastase 1 (faeces, (vast))
ExPancreatic polypeptide (bloed)
Paracetamol (bloed)
BParasieten (faeces)
BParasieten (urinestaal, vagina, cervix, urethra)
Parasieten: dikdruppel (bloed)
Parasieten: identificatie en telling (bloed)
ExPCR Tropheryma whipplei (biopt,faeces,CSV,speeksel,respiratoir monster)
ExPCR Adenovirus (CSV,biopt,faeces,urinestaal,bloed, EDTA plasma; serum)
ExPCR Arbovirussen (bloed,CSV, Zie website ITG voor afzonderlijke PCRs)
ExPCR Bartonella (biopt,bloed)
PCR Bordetella pertussis (respiratoir monster)
ExPCR Borrelia (CSV, gewrichtsvocht, huidbiopt, gewrichtsbiopt)
BPCR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae. Test geaccrediteerd voor C. trachomatis en N. gonorrhoeae wissers en urine. (urinestaal,oculair monster, Oculaire of genitale wisser. Wisser: eSwab (Copan) in bijbehorend medium. )
BPCR Chlamydophila pneumoniae (respiratoir monster,biopt, Test geaccrediteerd voor keelwissers, nasopharynx aspiraten en BALs.)
PCR congenitale CMV (Speeksel, Urine en Guthriekaartjes) (bloed,speeksel,urinestaal, Speeksel (wisser in UTM) en NFA. Bloedspot op Guthriekaartje)
PCR COVID-19 (respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger)
BPCR Cytomegalovirus kwalitatief (CSV,biopt,oculair monster,amnionvocht,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht en vruchtwater)
BPCR Cytomegalovirus kwantitatief (bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma)
PCR EBV kwalitatief (CSV,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vochten en BALs)
BPCR EBV Kwantitatief (bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma)
ExPCR EHEC (faeces, Stammen of stalen met een positieve Shiga toxine sneltest of sterk verdacht voor HUS)
BPCR emm-typering invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae (Ref. Centrum) (invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae stammen)
BPCR enterovirussen (CSV, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht)
BPCR glycopeptide resistentiegenen vanA en vanB (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. met vermoeden van glycopeptide resistentie)
BPCR glycopeptide resistentiegenen vanD, vanE en vanG (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. die glycopeptide resistent zijn en negatief zijn voor vanA en vanB)
ExPCR Hantavirus (bloed, Serum)
BPCR Hepatitis B virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus genotypering (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
ExPCR Hepatitis Delta virus (bloed)
ExPCR Hepatitis E virus (bloed,faeces)
BPCR Herpes simplex (CSV,oculair monster,BAL, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, gynecologische en oculaire wissers, neus en keelwissers. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, BAL, oculaire monsters, wissers)
ExPCR Herpes type 6/8 (CSV,bloed,respiratoir monster)
ExPCR Histoplasma (CSV,bloed, serum minimum 1 ml)
ExPCR HIV (bloed)
ExPCR HIV resistentie (bloed)
ExPCR HIV virale lading (bloed)
ExPCR HIV/HBV/HCV (donorscreening) (bloed)
ExPCR HTLV-1 (CSV,bloed)
PCR Influenza A/B (respiratoir monster)
PCR Influenza A/B POCT (respiratoir monster)
PCR Legionella pneumophila (BAL,respiratoir monster,biopt)
ExPCR Leishmania (bloed,beenmergaspiraat,biopt, (Muco)cutane leishmaniose: (niet-gefixeerde) huidbiopsie (Minimum 4 mm op 4mm); Viscerale leishmaniose: beenmerg (hoogste gevoeligheid))
PCR linezolid resistentiegenen cfr, cfr(B), optrA en poxtA (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. die linezolid resistent zijn)
ExPCR Listeria monocytogenes (CSV, lumbaal vocht)
PCR macrolide en tetracycline resistentiegenen bij invasieve β-hemolytische streptokken niet behorend tot groep B (Ref. Centrum) (Invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B)
BPCR Macrolide resistentie bij M. pneumoniae (Ref. centrum) (BAL,CSV,respiratoir monster, enkel indien Mycoplasma pneumoniae PCR positief monster met een Ct<35)
BPCR Mycobacterium tuberculosis complex (CSV,respiratoir monster,biopt, volledige ochtendurine. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, bronchoalveolaire lavage, sputum, bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat en biopten)
PCR Mycoplasma genitalium (urinestaal, genitale wisser)
BPCR Mycoplasma pneumoniae (CSV,biopt,respiratoir monster, Test geaccrediteerd voor keelvegers, nasopharynx aspiraat, BAL, CSV)
PCR Mycoplasma/Ureaplasma (urinestaal, genitale wisser)
ExPCR Neisseria meningitidis (CSV,bloed)
ExPCR niet tuberculeuze Mycobacteriën (respiratoir monster,CSV,semen,urinestaal,maagvocht,biopt,vocht)
ExPCR Parvovirus (beenmergaspiraat,amnionvocht,biopt,bloed)
PCR Pneumocystis jiroveci (BAL,respiratoir monster,biopt, Bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum)
BPCR Polyoma virus kwalitatief (CSV)
BPCR Polyoma virus kwantitatief (bloed,urinestaal, Test wordt uitgevoerd op plasma en urine)
BPCR respiratoir panel (Ref. Centrum) (BAL,respiratoir monster, (geen visceuze monsters zoals ETA en bronchusaspiraat))
ExPCR Rickettsia (biopt,bloed, Zie labogids ITG)
ExPCR Rifampicine resistentie (vocht,biopt, sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, etter, punctievocht en positive kweken )
PCR RSV (respiratoir monster,biopt)
PCR Streptococcus pneumoniae (CSV,respiratoir monster,biopt)
BPCR Toxoplasma gondii (CSV,oculair monster,amnionvocht, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, voorkamervocht en vruchtwater)
PCR Trichomonas vaginalis (urinestaal, genitale wisser)
BPCR varicella zoster (CSV,oculair monster, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, oculaire wissers, neus- en keelwissers. Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) of wisser in VTM. Lumbaal vocht afgenomen door punctie.Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, wissers en oculaire monsters)
BPCR virulentiegenen invasieve S. pyogenes (Ref. Centrum) (Invasieve S. pyogenes stam)
pH (semen)
pH (teststrook) (urinestaal)
pH pleuravocht (pleuraal vocht)
ExPhytaanzuur (bloed)
Plaatjesfunctie (bloed)
ExPlacental Growth Factor (PlGF) (bloed)
ExPlasmodium (bloed)
BPML-RARA (bloed,beenmergaspiraat)
ExPneumokokken antistoffen voor / na vaccinatie (Pneumo 23) (bloed)
ExPorfyrines (bloed,faeces)
ExPorfyrines totaal (24u-urineverzameling)
ExPorphobilinogeen (24u-urineverzameling,urinestaal)
posaconazole (bloed)
Prealbumine (bloed)
Procalcitonine (bloed)
BProgesterone (bloed)
ExPro-insuline (bloed)
BProlactine (bloed)
Prolactine na PEG precipitatie (bloed)
Proteïne C (bloed)
BPSA totaal (bloed)
BPSA vrij (bloed)
Pseudocholinesterasen (bloed)
ExPseudomonas (bloed)
BPT (in % en in INR) (bloed)
PTH (bloed)
Purines / Pyrimidines LC-MS/MS (kwantitatieve bepaling) (urinestaal)
Pyruvaat (bloed,urinestaal)
ExPyruvaatkinase (bloed, ACD-volbloed)
ExQ-koorts (Coxiella burnetii) (bloed)
Quantiferon (bloed, 10 ML tube)
Reducerende suikers (kwalitatief) (bloed,urinestaal)
Renine (bloed)
Reticulocyten (bloed)
Retinol bindend proteïne (RBP) (24u-urineverzameling)
Retinol bindend proteïne (RBP) (bloed)
Retinol bindend proteïne (RBP) (urinestaal)
BReumafactor (RA-latex) (bloed)
Rhesusondergroepen (CcEe) inclusief Kell (bloed)
Ribavirine (bloed)
ExRickettsien (bloed)
Rivaroxaban (bloed)
BRotavirus sneltest (faeces)
Rubella IgG/IgM (bloed)
ExRubella IgM konfirmatie (bloed)
BRUNX/RUNX1T1 (beenmergaspiraat,bloed)
ExS-100 / Zuur Ca-bindend proteïne (bloed)
Salicylaten (bloed)
Saxontest (speeksel)
ExSCC (bloed)
Schistocyten (bloed)
ExSchistosoma (bloed)
Screening Fusiegentranscripten met Next Generation Sequencing (beenmergaspiraat,bloed)
Sedimentatie (bloed)
ExSelenium (bloed)
ExSerotonine (bloed)
Serum Amyloid A (bloed)
ExSerum angiotensin converting enzyme (bloed)
BSHBG (bloed)
ExSialotransferrines (bloed)
Sirolimus (bloed)
ExSoluble FMS-like Tyrosine kinase-1 (sFLT-1) (bloed)
ExSomatische hypermutatie (bloed)
ExST2 (bloed)
Stikstof totaal (berekend) (24u-urineverzameling)
ExStrongyloides (bloed)
Succinylaceton GC - MS (semi-kwantitatief) (urinestaal,CSV)
Succinylaceton MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExSuikerchromatografie (faeces)
Sulfieten (kwalitatief) (urinestaal)
ExSulfonylureum (urinestaal)
ExSultiam (bloed)
Tacrolimus (FK-506) (bloed)
ExTaenia antilichamen (bloed)
ExTaenia solium antigeen (bloed)
BTcRgamma genherschikking (bloed,beenmergaspiraat,biopt)
BTelling en differentiatie (CSV, peritoneaal dialysevocht)
BTestosterone (bloed)
Theofylline (bloed)
ExThick-Borne Encephalitis (bloed,CSV)
ExThiopental (bloed)
ExThiopurine methyltransferase (bloed)
Thrombinetijd (bloed)
BThrombocyten (bloed)
Thyroglobuline (bloed)
BTIBC (bloed)
Tobramycine dal / piek (bloed)
ExTopiramaat (bloed)
Totaal hemolytisch complement (bloed)
ExToxocara (bloed)
ExToxoplasma gondii aviditeit (bloed)
Toxoplasma IgG/IgM (bloed)
BTransferrine (bloed)
Treponema pallidum RPR (bloed,CSV)
Treponema pallidum TPHA (bloed,CSV)
ExTreponema pallidum VDRL (bloed,CSV)
Treponema screen (bloed)
ExTrichinella (bloed)
BTriglyceriden (bloed)
Triglyceriden (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
ExTrileptal (bloed)
BTroponine I (bloed)
ExTrypanosoma (bloed)
ExTrypsine (bloed)
BTryptase (bloed)
BTSH (bloed)
BUreum (24u-urineverzameling)
BUreum (bloed)
Ureum (vocht, peritoneaal vocht)
BUrinecultuur (urinestaal)
BUrinesediment (urinestaal)
BUrinezuur (24u-urineverzameling)
BUrinezuur (bloed)
BValproïnezuur (bloed)
BVancomycine (continu infuus) (bloed)
BVancomycine (dal) (bloed)
BVancomycine (piek) (bloed)
Vanillylamandelzuur (24u-urineverzameling)
Varicella Zoster virus serologie IgG (bloed)
ExVaso-aktief intestinaal peptide (bloed)
ExVetdosage in faeces collecte (faeces, collecte 3*24u)
Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).)
Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,pericardiaal vocht,respiratoir monster, Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd. )
Virus identificatie enterovirus (cultuur) (faeces, Faeces neonatologie)
Virus identificatie Herpes simplex (cultuur) (BAL,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, keelwissers, onderste luchtwegmonsters. Huidwissers en gynaecologische -andrologische wissers)
Virus identificatie parainfluenza virus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, onderste luchtwegmonsters, keelwissers. Biopten (long, pleura) niet gefixeerd)
Viscositeit (semen)
BVitaliteit van spermatozoa (semen)
ExVitamine A (bloed)
ExVitamine B1 (bloed)
BVitamine B12 (bloed)
ExVitamine B2 (bloed)
ExVitamine B6 (bloed)
ExVitamine C (bloed)
ExVitamine E (bloed)
ExVitamine K1 (bloed)
Volume (semen)
BVon Willebrand factor activiteit (bloed)
BVon Willebrand factor antigen (bloed)
Von Willebrand multimeren (bloed)
Voriconazole (bloed)
Vrij hemoglobine (bloed)
Vrij proteïne S (Ag) (bloed)
Vrije lichte ketens kappa (bloed)
Vrije lichte ketens lambda (bloed)
Vrije PSA fractie (bloed)
Vrije vetzuren (kwantitatief) ()
ExWest-Nile (bloed)
Whole Genome Sequencing (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. indien vermoeden van uitbraak of linezolid resistent en negatief voor cfr, cfr(B), optrA en poxtA, en invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B bij vermoeden van uitbraak)
BWT1 expressie (bloed,beenmergaspiraat)
Zeer lange keten vetzuren (bloed)
ExZink (bloed,urinestaal)
Zweettest (zweet)