Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


BValproïnezuur (bloed)
BVancomycine (continu infuus) (bloed)
BVancomycine (dal) (bloed)
BVancomycine (piek) (bloed)
Vanillylamandelzuur (24u-urineverzameling)
Varicella Zoster virus serologie IgG (bloed)
ExVaso-aktief intestinaal peptide (bloed)
ExVetdosage in faeces collecte (faeces, collecte 3*24u)
Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).)
Virus identificatie cytomegalovirus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,pericardiaal vocht,respiratoir monster, Respiratoire monsters: onderste luchtwegen. Keelspoelsel: af te halen op labo. Biopten: niet gefixeerd. )
Virus identificatie enterovirus (cultuur) (faeces, Faeces neonatologie)
Virus identificatie Herpes simplex (cultuur) (BAL,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, keelwissers, onderste luchtwegmonsters. Huidwissers en gynaecologische -andrologische wissers)
Virus identificatie parainfluenza virus (cultuur/immuunfluorescentie) (BAL,biopt,respiratoir monster, Nasopharynx aspiraten, onderste luchtwegmonsters, keelwissers. Biopten (long, pleura) niet gefixeerd)
Viscositeit (semen)
BVitaliteit van spermatozoa (semen)
ExVitamine A (bloed)
ExVitamine B1 (bloed)
BVitamine B12 (bloed)
ExVitamine B2 (bloed)
ExVitamine B6 (bloed)
ExVitamine C (bloed)
ExVitamine E (bloed)
ExVitamine K1 (bloed)
Volume (semen)
BVon Willebrand factor activiteit (bloed)
BVon Willebrand factor antigen (bloed)
Von Willebrand multimeren (bloed)
Voriconazole (bloed)
Vrij hemoglobine (bloed)
Vrij proteïne S (Ag) (bloed)
Vrije lichte ketens kappa (bloed)
Vrije lichte ketens lambda (bloed)
Vrije PSA fractie (bloed)
Vrije vetzuren (kwantitatief) ()