Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Pancreas elastase 1 (faeces, (vast))
ExPancreatic polypeptide (bloed)
Paracetamol (bloed)
BParasieten (faeces)
BParasieten (urinestaal, vagina, cervix, urethra)
Parasieten: dikdruppel (bloed)
Parasieten: identificatie en telling (bloed)
ExPCR Tropheryma whipplei (biopt,faeces,CSV,speeksel,respiratoir monster)
ExPCR Adenovirus (CSV,biopt,faeces,urinestaal,bloed, EDTA plasma; serum)
ExPCR Arbovirussen (bloed,CSV, Zie website ITG voor afzonderlijke PCRs)
ExPCR Bartonella (biopt,bloed)
PCR Bordetella pertussis (respiratoir monster)
ExPCR Borrelia (CSV, gewrichtsvocht, huidbiopt, gewrichtsbiopt)
BPCR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae. Test geaccrediteerd voor C. trachomatis en N. gonorrhoeae wissers en urine. (urinestaal,oculair monster, Oculaire of genitale wisser. Wisser: eSwab (Copan) in bijbehorend medium. )
BPCR Chlamydophila pneumoniae (respiratoir monster,biopt, Test geaccrediteerd voor keelwissers, nasopharynx aspiraten en BALs.)
PCR congenitale CMV (Speeksel, Urine en Guthriekaartjes) (bloed,speeksel,urinestaal, Speeksel (wisser in UTM) en NFA. Bloedspot op Guthriekaartje)
PCR COVID-19 (respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger)
BPCR Cytomegalovirus kwalitatief (CSV,biopt,oculair monster,amnionvocht,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht en vruchtwater)
BPCR Cytomegalovirus kwantitatief (bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma)
PCR EBV kwalitatief (CSV,BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vochten en BALs)
BPCR EBV Kwantitatief (bloed, Test wordt uitgevoerd op plasma. Test geaccrediteerd voor plasma)
ExPCR EHEC (faeces, Stammen of stalen met een positieve Shiga toxine sneltest of sterk verdacht voor HUS)
BPCR emm-typering invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae (Ref. Centrum) (invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae stammen)
BPCR enterovirussen (CSV, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht)
BPCR glycopeptide resistentiegenen vanA en vanB (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. met vermoeden van glycopeptide resistentie)
BPCR glycopeptide resistentiegenen vanD, vanE en vanG (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. die glycopeptide resistent zijn en negatief zijn voor vanA en vanB)
ExPCR Hantavirus (bloed, Serum)
BPCR Hepatitis B virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
BPCR Hepatitis C virus genotypering (bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma)
ExPCR Hepatitis Delta virus (bloed)
ExPCR Hepatitis E virus (bloed,faeces)
BPCR Herpes simplex (CSV,oculair monster,BAL, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, gynecologische en oculaire wissers, neus en keelwissers. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, BAL, oculaire monsters, wissers)
ExPCR Herpes type 6/8 (CSV,bloed,respiratoir monster)
ExPCR Histoplasma (CSV,bloed, serum minimum 1 ml)
ExPCR HIV (bloed)
ExPCR HIV resistentie (bloed)
ExPCR HIV virale lading (bloed)
ExPCR HIV/HBV/HCV (donorscreening) (bloed)
ExPCR HTLV-1 (CSV,bloed)
PCR Influenza A/B (respiratoir monster)
PCR Influenza A/B POCT (respiratoir monster)
PCR Legionella pneumophila (BAL,respiratoir monster,biopt)
ExPCR Leishmania (bloed,beenmergaspiraat,biopt, (Muco)cutane leishmaniose: (niet-gefixeerde) huidbiopsie (Minimum 4 mm op 4mm); Viscerale leishmaniose: beenmerg (hoogste gevoeligheid))
PCR linezolid resistentiegenen cfr, cfr(B), optrA en poxtA (Ref. Centrum) (Enterococcus spp. die linezolid resistent zijn)
ExPCR Listeria monocytogenes (CSV, lumbaal vocht)
PCR macrolide en tetracycline resistentiegenen bij invasieve β-hemolytische streptokken niet behorend tot groep B (Ref. Centrum) (Invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B)
BPCR Macrolide resistentie bij M. pneumoniae (Ref. centrum) (BAL,CSV,respiratoir monster, enkel indien Mycoplasma pneumoniae PCR positief monster met een Ct<35)
BPCR Mycobacterium tuberculosis complex (CSV,respiratoir monster,biopt, volledige ochtendurine. Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, bronchoalveolaire lavage, sputum, bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat en biopten)
PCR Mycoplasma genitalium (urinestaal, genitale wisser)
BPCR Mycoplasma pneumoniae (CSV,biopt,respiratoir monster, Test geaccrediteerd voor keelvegers, nasopharynx aspiraat, BAL, CSV)
PCR Mycoplasma/Ureaplasma (urinestaal, genitale wisser)
ExPCR Neisseria meningitidis (CSV,bloed)
ExPCR niet tuberculeuze Mycobacteriën (respiratoir monster,CSV,semen,urinestaal,maagvocht,biopt,vocht)
ExPCR Parvovirus (beenmergaspiraat,amnionvocht,biopt,bloed)
PCR Pneumocystis jiroveci (BAL,respiratoir monster,biopt, Bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum)
BPCR Polyoma virus kwalitatief (CSV)
BPCR Polyoma virus kwantitatief (bloed,urinestaal, Test wordt uitgevoerd op plasma en urine)
BPCR respiratoir panel (Ref. Centrum) (BAL,respiratoir monster, (geen visceuze monsters zoals ETA en bronchusaspiraat))
ExPCR Rickettsia (biopt,bloed, Zie labogids ITG)
ExPCR Rifampicine resistentie (vocht,biopt, sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, etter, punctievocht en positive kweken )
PCR RSV (respiratoir monster,biopt)
PCR Streptococcus pneumoniae (CSV,respiratoir monster,biopt)
BPCR Toxoplasma gondii (CSV,oculair monster,amnionvocht, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, voorkamervocht en vruchtwater)
PCR Trichomonas vaginalis (urinestaal, genitale wisser)
BPCR varicella zoster (CSV,oculair monster, Wissers van blaasjesvocht, huidwissers, oculaire wissers, neus- en keelwissers. Wissers bij voorkeur eSwab (Copan) of wisser in VTM. Lumbaal vocht afgenomen door punctie.Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht, wissers en oculaire monsters)
BPCR virulentiegenen invasieve S. pyogenes (Ref. Centrum) (Invasieve S. pyogenes stam)
pH (semen)
pH (teststrook) (urinestaal)
pH pleuravocht (pleuraal vocht)
ExPhytaanzuur (bloed)
Plaatjesfunctie (bloed)
ExPlacental Growth Factor (PlGF) (bloed)
ExPlasmodium (bloed)
BPML-RARA (bloed,beenmergaspiraat)
ExPneumokokken antistoffen voor / na vaccinatie (Pneumo 23) (bloed)
ExPorfyrines (bloed,faeces)
ExPorfyrines totaal (24u-urineverzameling)
ExPorphobilinogeen (24u-urineverzameling,urinestaal)
posaconazole (bloed)
Prealbumine (bloed)
Procalcitonine (bloed)
BProgesterone (bloed)
ExPro-insuline (bloed)
BProlactine (bloed)
Prolactine na PEG precipitatie (bloed)
Proteïne C (bloed)
BPSA totaal (bloed)
BPSA vrij (bloed)
Pseudocholinesterasen (bloed)
ExPseudomonas (bloed)
BPT (in % en in INR) (bloed)
PTH (bloed)
Purines / Pyrimidines LC-MS/MS (kwantitatieve bepaling) (urinestaal)
Pyruvaat (bloed,urinestaal)
ExPyruvaatkinase (bloed, ACD-volbloed)