Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


ExLacosamide (bloed)
Lactaat (CSV)
Lactaat (bloed)
ExLamotrigine (bloed)
L-Carnitine vrij (bloed,urinestaal)
LDH totaal (CSV)
LDH totaal (vocht)
BLDH totaal (bloed)
LDL-cholesterol (bloed)
BLegionella sneltest (urinestaal)
ExLeishmania (bloed)
ExLeptine (bloed)
ExLeptospira (bloed)
Leukocyten (bloed)
Leukocytenformule (bloed)
ExLevetiracetam (bloed)
BLH (bloed)
Lipasen (bloed)
Lipasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) )
Lipiden (faeces)
Lipoproteïne(a) (bloed)
BLithium (bloed)
LMWH (Anti-Xa) (bloed)
ExLood (bloed,urinestaal)
ExLSD (urinestaal)
Lupus anticoagulans (bloed)
lyso GB3 (bloed)