Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


ExIA-2 AL (IA-2A) (bloed)
ExIdentificatie zuurvaste staven (stam op voedingsbodem)
Biduronaat-2-sulfatase (kwantitatief) (bloed)
IgA (24u-urineverzameling)
IgA (bloed)
IgA (CSV)
IgA (urinestaal)
IgA (nefelometrisch) (bloed)
IgD (bloed)
BIgE specifiek (bloed)
BIgE totaal (bloed)
IGF-1 (bloed)
ExIGFBP-3 (bloed)
IgG (24u-urineverzameling)
IgG (bloed)
IgG (CSV)
IgG (urinestaal)
IgG (nefelometrisch) (bloed)
IgG index (bloed,CSV)
IgG specifiek: Alternaria alternata (bloed)
IgG specifiek: Aspergillus fumigatus (bloed)
IgG specifiek: Candida albicans (bloed)
IgG specifiek: Cladosporium herbarium (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum (bloed)
IgG specifiek: Duivenserum, pluimen, faeces (bloed)
IgG specifiek: Grasparkiet (bloed)
IgG specifiek: Micropolyspora faeni (bloed)
IgG specifiek: Papegaai (bloed)
IgG specifiek: Stachybotrys atra (bloed)
IgG specifiek: Thermoactinomyces vulgaris (bloed)
IgG2 (bloed)
IgG3 (bloed)
IgG4 (bloed)
BIgH genherschikking (bloed,beenmergaspiraat,biopt, paraffine materiaal)
IgM (24u-urineverzameling)
IgM (bloed)
IgM (CSV)
IgM (urinestaal)
IgM (nefelometrisch) (bloed)
BIJzer (bloed)
IJzersaturatie (bloed)
Imidazolen (kwalitatief) (urinestaal)
Immunologisch occult bloed (faeces)
Immuunfixatie (24u-urineverzameling)
Immuunfixatie (bloed)
Immuunfixatie (urinestaal)
ExInfliximab (bloed)
ExInhibine B (bloed)
Instabiel hemoglobine (bloed)
BInsuline (bloed)
ExInsuline AL (IAA) (bloed)
Iso-elektrische focusering (bloed,CSV)
itraconazole ()