Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


ExHantaanvirus (bloed)
BHaptoglobine (bloed)
Hb A2 (bloed)
Hb F (bloed)
Hb S (bloed)
BHbA1C (bloed)
HCG tumormerker (bloed)
BHCG zwangerschap (bloed)
BHDL-cholesterol (bloed)
Heinz bodies (bloed)
Helicobacter pylori (maagbiopt)
ExHelicobacter pylori antistoffen (bloed)
Hematocriet (bloed)
BHemavision (beenmergaspiraat,bloed)
BHemocultuur (bloed)
Hemoglobine (bloed)
Hemoglobine (urinestaal)
Hemoglobine HPLC (bloed)
Hemopexine (bloed)
Hemosiderinurie (urinestaal)
Heparine geïnduceerde antilichamen (bloed)
Hepatitis A totaal/IgM (bloed)
Hepatitis B eAg/eAl (bloed)
BHepatitis B sAg/sAl/cAl (bloed)
BHepatitis C Al (bloed)
ExHerpes 6 IgG / IgM (bloed)
ExHerpes 8 (bloed)
ExHerpes simplex IgM (bloed)
ExHexose-aminidase (bloed)
ExHistoplasma (bloed)
ExHIV (1-2) konfirmatie (bloed)
ExHIV konfirmatie (bloed)
BHIV serologie (HIV duo AG/AL) (bloed)
HIV/transplantatie (bloed)
ExHLA DQ (bloed)
Homocysteïne (bloed)
BHomocysteïne (kwantitatief) (bloed)
Homovanillinezuur (24u-urineverzameling)
HSV serologie (IgG) (bloed)
HTLV (1-2) (bloed)
Hypochrome RBC % (bloed)
ExHypocretine-1 (CSV)