Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


C1 esterase inhibitor (functioneel) (bloed)
C1 esterase inhibitor (kwantitatief) (bloed)
ExC1q (bloed)
BC3 (bloed)
ExC3 nephritic factor (bloed)
C3d (bloed)
BC4 (bloed)
BCA 125 (bloed)
BCA 15.3 (bloed)
BCA 19.9 (bloed)
ExCaffeïne (bloed)
ExCalcitonine (bloed)
BCalcium (24u-urineverzameling)
Calcium (vocht, peritoneaal vocht)
Calcium geïoniseerd (bloed)
BCalcium totaal (bloed)
Calprotectine (faeces, (vers))
CALRETICULINE mutatie (bloed,beenmergaspiraat)
ExCampylobacter jejuni (bloed)
Cannabinoïden confirmatie (urinestaal)
Cannabinoïden screening (urinestaal)
BCapacitatie van spermatozoa voor inseminatie (semen)
BCarbamazepine (bloed)
Carbodeficient transferrine (CDT) (bloed)
Carboxyhemoglobine (bloed)
Catecholamines (24u-urineverzameling)
BCBFB-MYH11 (beenmergaspiraat,bloed)
BCD34 bepaling (% en absoluut) (aferaat (vers of ingevroren),bloed)
BCEA (bloed)
CEBPA-mutaties (beenmergaspiraat,bloed)
Celmembraankenmerken (bloed)
Celmembraankenmerken (BAL)
Ceruloplasmine (bloed)
ExChikungunya virus (bloed)
ExChitotriosidase (bloed)
ExChitotriosidase (bloed)
ExChlamydia psittaci (bloed)
Chlamydia serologie (bloed)
Chloride (24u-urineverzameling)
BChloride (bloed)
Chloride (zweet)
Chloride (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Cholesterol (vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites))
BCholesterol totaal (bloed)
ExChromogranine (bloed)
ExChroom (urinestaal)
Circulerend aniticoagulans doseren (bloed)
Circulerend anticoagulans opsporen (bloed)
Circulerende immuuncomplexen IgG en IgM (bloed)
ExCitroenzuur (24u-urineverzameling)
BCK (bloed)
CK (CSV)
CK iso-enzymen (bloed)
BCKIT mutatie (beenmergaspiraat,bloed)
BCK-MB massa (bloed)
ExClobazam (bloed)
ExClomipramine (bloed)
BClostridium difficile toxine producerend (faeces, analyse wordt enkel uitgevoerd op vloeibare stoelgang)
CMV IgG (bloed)
CMV IgM (bloed)
ExCobalt (bloed)
Cocaïne confirmatie (urinestaal)
Cocaïne screening (urinestaal)
ExCoenzyme Q10 (bloed)
Collageen crosslinks (24u-urineverzameling)
Collageen crosslinks (urinestaal)
Collagen binding assay (bloed)
BConcentratie spermatozoa en rondcellen (semen)
BCortisol (bloed)
Cortisol (speeksel)
ExCortisol Bindend Globuline (bloed)
Cortisol vrij (24u-urineverzameling)
ExCotinine (urinestaal)
Coxsackie A/B serologie (bloed)
BCPE en VRE screening (rectale wissers)
BC-peptide (bloed)
BCreatinine (24u-urineverzameling)
BCreatinine (bloed)
Creatinine (vocht, peritoneaal vocht)
Creatinineklaring (24u-urineverzameling,bloed)
BCRP (bloed)
BCRP high sensitive (bloed)
Cryofibrinogeen (bloed)
Cryoglobulinen identificatie (bloed)
Cryoglobulinen opsporen (bloed)
Cryptococcen antigeen (bloed,CSV)
BCryptosporidium (faeces)
BCultuur (CSV, peritoneaal vocht, tips katheter) (CSV,vocht, divers: vochten, huid, biopt, lichaamsvreemd materiaal etc.)
Cultuur (etter, wonde, biopt, vocht,..) (biopt,vocht,weefsel, wonden, etter, abces, klier)
BCultuur van genitale monsters (vagina, vulva, urethra, cervix) of sperma (inclusief gonokokken) (gynaecologische/ andrologische monsters)
Cultuur van respiratoire monsters (respiratoir monster)
Cyclosporine (dal) (bloed)
Cyclosporine (piek) (bloed)
Cystine (kwalitatief) (urinestaal)
ExCystine in leukocyten (bloed)
ExCytomegalovirus IgG aviditeit (bloed)