PCR HIV/HBV/HCV (donorscreening)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​triplex PCR uitgevoerd door Croix Rouge (Suarlée)

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-9-2021 12:25:38
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis