Emicizumab dosage
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Hemlibra
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:

Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Optische stollingsdetectie op Sysmex CS-5100 (Siemens), gekalibreerd tov emicizumab

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Opvolging therapie (emicizumab) bij hemofilie A patiënten.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-1-2021 15:47:08
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis