MBL
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Mannose bindend lectine
MBL complementpathway
Afnamerecipiënt:
serumtube 

serumtube in ijswater plaatsen en onmiddellijk naar het labo brengen
Monsterverzending extramuros:
​geschikt staaltype voor analyse: serum (gekoeld afgenomen)
minimum staalvolume: 0,1 mL
bewaarcondities: -80°C
verzendingscondities: diepgevroren
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
​Wieslab Complement system - MBL pathway ELISA
ELISA reader: Multiskan FC
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
2-9-2020 10:54:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis