PCR Influenza A/B POCT
Matrix:
respiratoir monster
Synoniemen:
Seizoensgriep type A en B
Afnamerecipiënt:
UTM wisser 

wisser MD/MI UTM wisser nasofaryngeaal 

Patiëntvoorbereiding:

​Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

ID NOW™ Influenza A & B (Abbott)

Uitgevoerd door medische diensten, verpleegeenheden en het labo moleculaire diagnostiek.

Referentiewaarden:
Analysetijd:
15 min
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
2-9-2020 10:59:07
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis