COVID-19 IgG antistoffen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
SARS-CoV-2 antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Elektrochemiluminescentie

Atellica (Siemens) 

Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
554971-554982
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Ja, indien buiten RIZIV indicatie  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
4-11-2021 14:53:58
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis