PML-RARA
Matrix:
bloed, beenmergaspiraat
Synoniemen:
APL, promyelocytaire leukemie; t(15;17)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
​Op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
​Op kamertemperatuur. Omwille van de labiliteit van RNA dient het monster binnen de 24 uur na afname op het laboratorium toe te komen.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​Uit het monster wordt RNA geëxtraheerd. Dit wordt met reverse transcriptase omgezet in cDNA.

Hierop wordt real-time kwantitatieve PCR uitgevoerd met de PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 Kit (Ipsogen) en de Lightcycler 480.

Referentiewaarden:
​Normaal = geen detectie van het fusiegen.

Het resultaat wordt kwantitatief uitgedrukt in aantal copies PML-RARA/1000 copies ABL (als referentiegen).

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
​Het PML-RARA fusiegentranscript is aanwezig in acute promyelocytaire leukemie. Deze leukemie heeft een gunstige prognose.
 
Urgente diagnose van belang omwille van de hoge associatie van APL met diffuse intravasale stolling (DIC) en verhoogde fibrinolyse.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
diagnose: 48 uur; follow up: 3 weken
Analysetijd in urgentie:
48 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-4-2020 9:18:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis