Flowcytometrische bepaling mastcellen
Matrix:
beenmergaspiraat
Synoniemen:
Mastcelllen, KIT mutatie, mastocytose
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport
op vrijdag dienen stalen voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume:3 ml beenmergaspiraat in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
Zie monsterverzending intramuros
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
​Immunofenotypering van mastcellen met behulp van monoklonale antisera (oa CD117, CD203, CD2, CD25,CD30). Navios (Beckman-Coulter).
Referentiewaarden:
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:20:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis