Flowcytometrische bepaling T-cel uitrijping
Matrix:
bloed
Synoniemen:
naive T-cellen, memorie T-cellen
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:

​​op vrijdag dienen stalen voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: 3 ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​zie monsterverzending intramuros

Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Immunofenotypering van subpopulatie T-cellen met behulp van monoklonale antisera gericht tegen leukocytaire membraan antigenen op Navios (Beckman Coulter).

Referentiewaarden:
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:21:29
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis