Flowcytometrische bepaling CSV
Matrix:
CSV
Synoniemen:
Immuunfenotypering, leukemie, lymfoom
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending intramuros:

​Op vrijdag dienen monsters voor 14 u op labo toe te komen.
Minimum staalvolume: zoveel mogelijk in steriel recipiënt
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: koelkast 4°C op transfix (dit gebeurt op labo zelf)

Monsterverzending extramuros:

​Zie monsterverzending intramuros
Bewaring buiten de uren: Koelkast 4°C op transfix (per 500µl staal wordt 100µl transfix toegevoegd, voor het laatste rest <500µl ook 100µl transfix toegevoegd). Noteer het volume van het CSV op de buis en aanvraag.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

Immunofenotypering van celpopulaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen membraan- of cytoplasmatische antigenen op Navios (Becman Coulter).

 

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

 

Klassificatie van leukemieen en lymfomen met een immunologische methode.

 

 

Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:14:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis