PCR COVID-19
Matrix:
respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger
Synoniemen:
Wuhan coronavirus
SARS-CoV-2
Afnamerecipiënt:
UTM wisser nasofaryngeaal 

steriel recipiënt 

wisser MD/MI UTM wisser 

Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur, dubbel verpakt met indicatie 'coronavirus' op buitenste verpakking
Monsterverzending extramuros:
minimum staalvolume: 0.5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
1) Extractie RNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux) of QiaSymphony (Qiagen). Amplificatie RNA met in-house real-time PCR in Cobas z480 of LightCycler 480 II (Roche)​. Target: E-gen
2) BD MAX™ SARS-Cov-2 op BD MAX (BD). Target: N-gen
3) Xpert Xpress SARS-CoV-2 op GeneXpert (Cepheid). Target: E en N-gen
4) ID Now COVID-19 (Abbott): Target: RdRP gen (=POCT test op spoed)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
RIZIV nomenclatuur:
554934-554945
Analysetijd:
24 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Ja, indien buiten Sciensano testindicaties  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-12-2021 11:04:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis