PCR Macrolide resistentie bij M. pneumoniae (Ref. centrum)
Matrix:
BAL, CSV, respiratoir monster, enkel indien Mycoplasma pneumoniae PCR positief monster met een Ct<35
Afnamerecipiënt:
wisser MD/MI steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:

​Geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist

Monsterverzending intramuros:

​Kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​Geschikte monsters: respiratoire monsters

Wissers: bij voorkeur eSwab (Copan) in bijhorend medium
​Minimum staalvolume 0,3 ml
Bewaarcondities:
-Maximum 24u bij kamertemperatuur
-Maximum 10 dagen bij 2-8°C
-Langer dan 10 dagen: invriezen bij -20°C/-70°C
Verzending:
-Indien ingevroren monster, of indien transport mogelijk langer dan 48u (bv weekend) gelieve ingevroren te verzenden
-Gekoeld verzenden (2-8°C) met een maximum transporttijd van 48u

 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
Batchgewijs in kader van surveillance activiteit. Indien urgent contacteer het referentiecentrum
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via duplex real-time PCR (LC 2.0, Roche) met gebruik van smeltcurves voor de detectie van de verschillende puntmutaties die aanleiding kunnen geven tot macrolide resistentie bij M. pneumoniae.

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Therapiefalen (macroliden) bij een gedocumenteerde M. pneumoniae infectie.

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC Respiratoire pathogenen: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/respiratory_pathogens

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:44:11
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis