beta-galactocerebrosidase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Ziekte (syndroom) van Krabbe
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

Monsterverzending intramuros:

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros:

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

​enzymatische activiteitsbepaling via LC-MS/MS methode met de analysekit van Perkin Elmer.

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​De analyse kadert in de diagnostiek van de Ziekte van Krabbe.

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
4-3-2020 10:40:27
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis