PCR RSV
Matrix:
respiratoir monster, biopt
Synoniemen:
humaan respiratoir syncytieel virus
Afnamerecipiënt:
UTM wisser 

UTM wisser nasofaryngeaal 

steriel recipiënt 

wisser MD/MI Patiëntvoorbereiding:

​geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist

Monsterverzending intramuros:

​op kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​geschikt staaltype voor analyse respiratoir monster, biopt (niet gefixeerd)

minimum staalvolume: 0.5 mL

verzendingscondities: op kamertemperatuur

Nasofaryngeale wissers (Copan) in 3 mL UTM indien ook analyse voor labo virologie gewenst. Indien PCR en bacteriologie: bij voorkeur eSwab (Copan) in bijhorend medium

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen), Op weekdagen tussen 9.00u en 20.30u en op weekend- en feestdagen tussen 9.00u en 14.30u
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

​Xpert Xpress Flu/RSV van Cepheid

Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
4-11-2021 14:21:54
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis