Whole Genome Sequencing (Ref. Centrum)
Matrix:
Enterococcus spp. indien vermoeden van uitbraak of linezolid resistent en negatief voor cfr, cfr(B), optrA en poxtA, en invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B bij vermoeden van uitbraak
Synoniemen:
enterokokken, VRE, LRE, invasieve GAS, GCS en GGS
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
Bij een volledige run (n= 12 stammen) en na contact met referentiecentrum (referentiecentrum@uza.be) met gemotiveerde aanvraag
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Manuele DNA extractie door middel van de MasterPure Complete DNA and RNA Purification Kit (Epicentre), aanmaken en aanrijken van bibliotheek via Nextera XT (Illumina), sequencing via MiSeq (Illumina), data analyse via BacPipe en ParSNP.

Referentiewaarden:
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC enterokokken: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/enterococci

Deze test wordt eveneens uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/streptococcus_pyogenes_invasive

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:40:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis