PCR macrolide en tetracycline resistentiegenen bij invasieve β-hemolytische streptokken niet behorend tot groep B (Ref. Centrum)
Matrix:
Invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B
Synoniemen:
invasieve GAS, GCS en GGS
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks, TAT = 35 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via conventionele multiplex PCR (macrolide resistentie: ermA, ermB, mat/mef; tetracycline resistentie: tetK, tetL, tetM, tetO), amplicondetectie via agarose gelelectrophorese.

Referentiewaarden:
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/streptococcus_pyogenes_invasive.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:44:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis