PCR emm-typering invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae (Ref. Centrum)
Matrix:
invasieve S. pyogenes en S. dysgalactiae stammen
Synoniemen:
invasieve GAS, GCS en GGS
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks, TAT = 20 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via conventionele singleplex PCR, Sanger sequencing van het amplicon (uitbesteed aan VIB), bepaling emm-type via indienen sequentie bij CDC-databank (https://www2a.cdc.gov/ncidod/biotech/strepblast.asp).

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/streptococcus_pyogenes_invasive.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:41:58
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis