PCR virulentiegenen invasieve S. pyogenes (Ref. Centrum)
Matrix:
Invasieve S. pyogenes stam
Synoniemen:
Invasieve Groep A streptokokken, invasieve GAS
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks, TAT = 35 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via conventionele triplex en duplex PCR voor de detectie van resp. SpeA, SpeB, en ssa enerzijds en SpeC en SpeF anderzijds, amplicon detectie via agarose electrophorese.

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC invasieve β-hemolytische streptokokken niet behorend tot Groep B: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/streptococcus_pyogenes_invasive.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:43:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis