PCR linezolid resistentiegenen cfr, cfr(B), optrA en poxtA (Ref. Centrum)
Matrix:
Enterococcus spp. die linezolid resistent zijn
Synoniemen:
LRE
enterokokken
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks, TAT = 15 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via real-time PCR voor de detectie van cfr, cfr(B), optrA en poxtA in Lightcycler 480 (Roche).

Referentiewaarden:
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC enterokokken: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/enterococci.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:41:29
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis