PCR glycopeptide resistentiegenen vanD, vanE en vanG (Ref. Centrum)
Matrix:
Enterococcus spp. die glycopeptide resistent zijn en negatief zijn voor vanA en vanB
Synoniemen:
VRE
vancomycine
teicoplanine
Afnamerecipiënt:
Reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:

​Kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks, TAT = 15 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux), amplificatie DNA met conventionele singleplex PCR voor de detectie van resp. vanD, vanE en vanG, detectie van amplicons via agarose gelelectrophorese.

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC enterokokken: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/enterococci.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten.
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:42:57
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis