PCR glycopeptide resistentiegenen vanA en vanB (Ref. Centrum)
Matrix:
Enterococcus spp. met vermoeden van glycopeptide resistentie
Synoniemen:
VRE
vancomycine
teicoplanine
Afnamerecipiënt:
reinkweek op plaat met afzonderlijke kolonies
Monsterverzending extramuros:
kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, TAT = 8 dagen
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA uit matrix met NucliSens easyMAG toestel (BioMérieux), amplificatie DNA via real-time duplex PCR voor de detectie van vanA en vanB in Lightcycler 480 (Roche).

Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:

​Deze test wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het NRC enterokokken: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/enterococci.

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
neen, test wordt aangerekend via de referentie-activiteiten.
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:43:20
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis