Beta-trace proteïne
Matrix:
vocht
Synoniemen:
BTP
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: vocht
minimum staalvolume: 200 µL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​Nefelometrie
BN II (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-3-2021 14:39:15
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis