Ribavirine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Copegus (Roche)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

analyse uitgevoerd op EDTA plasma. Bewaren op -20°C.
Patiëntvoorbereiding:
​Afname minimum 6u na laatste inname.
Monsterverzending extramuros:
​plasma, -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks, donderdag
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​LC-MS/MS
Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
547153 547164 (B1600) (maximum 3) (diagnoseregel 49)
Opmerking:
​Ribavirine heeft een lange halfwaardetijd. Bij chronisch gebruik 1 à 2 weken. Na 1 gift 21 à 64 uur.
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-9-2019 9:25:04
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis