Anti-MOG antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-MOG antistoffen
Anti-Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antilichamen
Anti-Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuunfluorescentie
Substraat: MOG getransfecteerde cellen (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-2-2021 12:14:51
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis