ADAMTS-13 inhibitoren
Matrix:
bloed
Synoniemen:
anti-ADAMTS-13
ADAMTS-13 auto-antistoffen
neutraliserende antilichamen
TTP
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Patiëntvoorbereiding:
Bloedafname voor start behandeling.
Monsterverzending extramuros:
Monster centrifugeren binnen 1u na afname.


Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1.5 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Bethesda-gebaseerde methode met Technozyme ADAMTS-13 Activity kit
Referentiewaarden:
cut off voor positiviteit: >0.3BU

(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Aantonen van anti-ADAMTS-13 antilichamen bij patiënten met de diagnose van TTP.

Wordt enkel uitgevoerd indien de ADAMTS-13 activiteit van de patiënt <0.30 IU/ml.

Deze test omvat ook:
Reflextesting:
Wordt enkel uitgevoerd indien de ADAMTS-13 activiteit van de patiënt <0.30 IU/ml
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-7-2019 11:19:24
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis