Zeer lange keten vetzuren
Matrix:
bloed
Synoniemen:
VLCFA, very long chain fatty acids
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Monsterverzending extramuros:

​Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​LC-MS/MS, Neobase II kit PerkinElmer
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​Detectie van afwijkingen in het peroxisomaal vetzuurmetabolisme bv. Zellweger, adrenoleukodystrofie, Refsum, X-ALD
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-4-2019 9:43:46
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis