Homocysteïne (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
HCYS
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
In house methode, bepaling via LC/MS-MS.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
​De concentratie van totaal homocysteïne is verhoogd bij folaat- en Vit B12 deficiëntie. De gecombineerde meting van homocysteïne en methylmalonzuur wordt gebruikt voor de follow-up van beide deficiënties. Totaal homocysteïne is ook verhoogd bij andere pathologiën zoals renaal falen en hyperhomocysteïnemie.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Deze test omvat ook:
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-1-2019 10:24:07
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis