Acid-sphingomyelinase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
ziekte van Niemann-Pick type A
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
enzymatische activiteitsbepaling via een LC-MS/MS methode​ met de analysekit van Perkin Elmer.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Deze analyse kadert in de klinische diagnose van de ziekte van Niemann-Pick type A.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
25-1-2019 10:11:55
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis