beta-glucuronidase (kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
MPS VII
ziekte van Sly
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels
Monsterverzending intramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:
Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het ingevroren te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
enzymatische activiteit via LC-MS/MS methode met de analysekit van Perkin Elmer.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
De analyse helpt in de gerichte analyse naar verlaagde of ontbrekende enzymactiviteit, oorzaak van de ziekte van Sly.
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-7-2019 16:51:01
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis